Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/search.php on line 19

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/search.php on line 19

Որոնում

  Լայնածավալ որոնում  


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/show_news.php on line 21

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 23

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 23

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 326
2000 թվական
1. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի ծրագրում.
Ա) Մտավոր խնդիրներ ունեցաղ շահառուների թիվը ցերեկային խնամքի կենտրոնում ավելացել է 10-ով, աշխատանքի ուղղվածությունը դարձել է շահառուների տարրական գիտելիքների ձեռք բերումը: Կենտրոնի 22 շահառուները,ժ.11-16-ը գտնվելու ժամանակահատվածում, մեկ անգամ սնվում են, որը օգնում են կազմակերպել տարբեր բարերարներ,այդ թվում 01.09.2000թ-ից Գերմանական Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակը, ԵԹՖ-ն և §Միհրե ¦ՍՊԸ-ն:
Բ) Սուրբ Զատիկի օրը Ցերեկային խնամքի կենտրոնի մտավոր խնդիրներ ունեցող 22 շահառուներ մեկնել են էքսկուրսիա Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, որի նպատակն է եղել շրջապատի ճանաչողականաությունը:
Գ) 10.07. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի մտավոր խնդիրներ ունեցող 22 շահառուներ մանկավաժների և ծնողների հետ մեկնել են էքսկուրսիա Հրազդանի կիրճ, որի նպատակն է եղել որշակիորեն փոխել շահառուների միապաղաղ առօրյան և օգնել նռանց շրջապատի ճանաչողականաություն մեջ:
2Բուժմիջնորդավորման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել և իրականացվել է.
Ա) 8 շահառուի աչքի պրոթեզավորում
Բ) 3 շահառուի համար գնվել է լսողական ապարատ
Գ) 7 շահառուների հատկացվել են հաշմանդամի սայլակ կամ քայլակ
Դ) 8 շահառուի հատկացվել է տարբեր բուժպարագաներ
Ե) 3 շահառուների բուժմերսում
Զ) 7 շահառուների բուժհետազոտություն` Երևանի տարբեր կլինիկաներում
Է) 5 շահառու ուղարկվել է սանատոր բուժման
Ը) 1 շահառու` Մարինե Ղուկասյանը ուղարկվել է բուժման Գերմանիայի հանրապետություն
Թ) §Գրիպ-2000¦ ակցիայհի շրջանակներում անդամագրված շահառուների 301 ընտանիքների բաշղվել են առաջին անհրաժեշտության դեղորայք:
3. Սոցիալ-մշակութային ծրագրի շրջանակներում.
Ա)01.06. Կինոյի տանը Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված կազմակերպվել է բարեգործական համերգ` հայ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Համերգի ավարտին 350 հաշմանդամ երեխաների բաշխվել են նվերներ
Բ) 22.07. §Վարդավառի¦ օրը Շենգավիթի թաղապետարանի և այլ բարերարների հովանավորությմբ Երևանի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում մկրտության ծեսի ողջ արարողակարգի համաձայն կազմակերպվել է 24 հաշմանդամ երեխաների մկրտությունը:
Գ) 03.12. Կինոյի տան դահլիճում նվիրված Հաշմանդամների միջազգային օրվան կազմակերպվել է բարեգործական համերգ արվեստի ճանաչված ներկայացու-ցիչների մասնակցությամբ: Համերգի ավարտին 329 հաշմանդամ երեխաների բաշխվել են նվերներ
Դ) Կազմակերպությանն անդամագրված 350 շահառուների ընտանիքներին պարբերաբար բաժանվել են տարբեր հումանիտար օգնություններ, որոնք ստացվել են ՀՀ-ում գործող տարբեր միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից:
Գրվել է` 19 Jul 2009 թվականին Admin -ի կողմից:

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 326
2000 թվական
1. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի ծրագրում.
Ա) Մտավոր խնդիրներ ունեցաղ շահառուների թիվը ցերեկային խնամքի կենտրոնում ավելացել է 10-ով, աշխատանքի ուղղվածությունը դարձել է շահառուների տարրական գիտելիքների ձեռք բերումը: Կենտրոնի 22 շահառուները,ժ.11-16-ը գտնվելու ժամանակահատվածում, մեկ անգամ սնվում են, որը օգնում են կազմակերպել տարբեր բարերարներ,այդ թվում 01.09.2000թ-ից Գերմանական Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակը, ԵԹՖ-ն և §Միհրե ¦ՍՊԸ-ն:
Բ) Սուրբ Զատիկի օրը Ցերեկային խնամքի կենտրոնի մտավոր խնդիրներ ունեցող 22 շահառուներ մեկնել են էքսկուրսիա Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, որի նպատակն է եղել շրջապատի ճանաչողականաությունը:
Գ) 10.07. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի մտավոր խնդիրներ ունեցող 22 շահառուներ մանկավաժների և ծնողների հետ մեկնել են էքսկուրսիա Հրազդանի կիրճ, որի նպատակն է եղել որշակիորեն փոխել շահառուների միապաղաղ առօրյան և օգնել նռանց շրջապատի ճանաչողականաություն մեջ:
2Բուժմիջնորդավորման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել և իրականացվել է.
Ա) 8 շահառուի աչքի պրոթեզավորում
Բ) 3 շահառուի համար գնվել է լսողական ապարատ
Գ) 7 շահառուների հատկացվել են հաշմանդամի սայլակ կամ քայլակ
Դ) 8 շահառուի հատկացվել է տարբեր բուժպարագաներ
Ե) 3 շահառուների բուժմերսում
Զ) 7 շահառուների բուժհետազոտություն` Երևանի տարբեր կլինիկաներում
Է) 5 շահառու ուղարկվել է սանատոր բուժման
Ը) 1 շահառու` Մարինե Ղուկասյանը ուղարկվել է բուժման Գերմանիայի հանրապետություն
Թ) §Գրիպ-2000¦ ակցիայհի շրջանակներում անդամագրված շահառուների 301 ընտանիքների բաշղվել են առաջին անհրաժեշտության դեղորայք:
3. Սոցիալ-մշակութային ծրագրի շրջանակներում.
Ա)01.06. Կինոյի տանը Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված կազմակերպվել է բարեգործական համերգ` հայ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Համերգի ավարտին 350 հաշմանդամ երեխաների բաշխվել են նվերներ
Բ) 22.07. §Վարդավառի¦ օրը Շենգավիթի թաղապետարանի և այլ բարերարների հովանավորությմբ Երևանի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում մկրտության ծեսի ողջ արարողակարգի համաձայն կազմակերպվել է 24 հաշմանդամ երեխաների մկրտությունը:
Գ) 03.12. Կինոյի տան դահլիճում նվիրված Հաշմանդամների միջազգային օրվան կազմակերպվել է բարեգործական համերգ արվեստի ճանաչված ներկայացու-ցիչների մասնակցությամբ: Համերգի ավարտին 329 հաշմանդամ երեխաների բաշխվել են նվերներ
Դ) Կազմակերպությանն անդամագրված 350 շահառուների ընտանիքներին պարբերաբար բաժանվել են տարբեր հումանիտար օգնություններ, որոնք ստացվել են ՀՀ-ում գործող տարբեր միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից:
Գրվել է` 19 Jul 2009 թվականին Admin -ի կողմից:
Content Management Powered by CuteNews

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

 

 

''ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ'' ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-ն ՀՀ Արդարադատության նախարարության 40/2-2 որոշմամբ գրանցվել է 17.10.1997թ-ին: Երեւանի Շենգավիթ համայնքի թաղապետարանի 18.12.1999. թիվ 30 որոշմամբ "ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ" Հկ-ին իր ծրագրերը իրականացնելու համար թիվ 298 մանկապարտեզի ընդհանուր տարածքից անվարձահատույց հատկացվել է 700քմ. տարածք (Չեխովի 33-մուտքը Մանանդյան փողոցից):

 

ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ու՞ր է գնում մտավոր խնդիրներ ունեցող դեռահասը կամ պատանին հատուկ դպրոցն ավարտելուց հետո մեր հասարակության մեջ: Մեր իրականության մեջ մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդիկ առհասարակ չունեն իրենց համար ստեղծված միջավայր, որը կնձեռներ նրանց հնարավորություն ազատ շփվելու հասարակության հետ:

 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 "Փրկություն" ՀԿ-ն իր երախտագիտությունն է հայտնում բոլոր կազմակերպություններին և անհատներին, ովքեր աջակցել ՀԿ-ի ծրագրերի իրականացմանը և գործունեության ընդլայնմանը

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent Posts

"Փրկություն" հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների կենտրոն ՀԿ-ն ողջունում է Ձեզ իր ինտերնետային կայքում: Այցելելով մեր կայքի էջերը, Դուք կծանոթանաք Հկ-ի գործունեությանը և իրականացվող ծրագրերին, ինչպես նաև կայքում տեղադրված նկարների միջոցով ավելի լայն պատկերացում կունենաք մեր մասին:

Առաքելությունը Նպաստել հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների սոցիալական, կրթական և առողջապահական հիմնախնդիրների լուծմանը:

 

''ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ'' ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-ն ՀՀ Արդարադատության նախարարության 40/2-2 որոշմամբ գրանցվել է 17.10.1997թ-ին: Երեւանի Շենգավիթ համայնքի Ավագանու 18.12.1999թ. թիվ 30 որոշմամբ, իսկ Երևանի Ավագանու 10.08.2012թ. թիվ 480-Ա որոշմամբ թիվ 146 ՆՈՒՀ-ի տարածքից "ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ" Հկ-ին անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացվել է 900քմ. տարածք Չեխովի 33 հասցեում