Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/search.php on line 19

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/search.php on line 19

Որոնում

  Լայնածավալ որոնում  


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/show_news.php on line 21

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 23

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 23

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 326
2002 թվական
1. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի ծրագրում.
Ա) Մտավոր խնդիրներ ունեցաղ շահառուների թիվը ցերեկային խնամքի կենտրոնում ավելացել է 1-ով, աշխատանքի ուղղվածությունը դարձել է շահառուների տարրական գիտելիքների ձեռք բերումը: Կենտրոն են սկսել ժ. 13-ից հաճախել նաև շահառուներ, որոնք հաճախում են հանրակրթական կամ օժանդակ դպրոց: Կենտրոնի 27 շահառուները ժ.11-16-ը գտնվելու ժամանակահատվածում մեկ անգամ սնվում են, որը օգնում են կազմակերպել տարբեր բարերարներ, նաև 01.09.2000թ-ից Գերմանական Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակը, Երևանի թռչնաբուծական ֆաբրիկան և §Միհրե¦ ՍՊԸ-ն:
Բ) 01.09.2002թ Ցերեկային խնամքի կենտրոնի 1 շահառու` Արսեն Սահակյանը պատրաստվել և ուղղորդվել է Երևանի թիվ 8 լեզվական արատ ունեցող երեխաների հատուկ դպրոց, 1 շահառու` Աբգար Ասատրյանը պատրաստվել և ուղղորդվել է Երևանի թիվ 9 լսողության խանգարում ունեցող երեխաների հատուկ դպրոց: Նշված շահառուները շարունակում են Ցերեկային խնամքի կենտրոն հաճախել դասերից հետո:
Գ)05.07. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի մտավոր խնդիրներ ունեցող 27 շահառուներ մանկավաժների և ծնողների հետ մեկնել են էքսկուրսիա Բյուրական,որովհետև շահառուներին դուր էր եկել վերոնշյալ վայրի §հյուրընկալ¦ բնությունը:
Դ) 14-29.03 <Փրկություն¦ ՀԿ-ի ներկայացուցիչը մասնակցել է ԱՄՆ Կալիֆորնիայի նահանգի Նորթրիջի Համալսարանում կազմակերպված §Հաշմանդամներ և տեխնոլոգիա¦ միջազգային 17-րդ կոնֆերանսին:
2. Բուժմիջնորդավորման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել և իրականացվել է.
Ա) 4 շահառուի աչքի պրոթեզավորում
Բ) 3 շահառուի համար գնվել է լսողական ապարատ
Գ) 17 շահառուների հատկացվել են հաշմանդամի սայլակ կամ քայլակ
Դ) 6 շահառուների հատկացվել են ակնոցներ ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Ե) 6 շահառուի բուժմերսում
Զ) 20 շահառուների բուժհետազոտություն` Երևանի տարբեր կլինիկաներում
3.. Սոցիալ-մշակույթային ծրագրի շրջանակներում
Ա) 01.06. Կինոյի տանը Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված կազմակերպվել է բարեգործական համերգ հայ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Համերգի ավարտին 350 հաշմանդամ երեխաների բաշխվել են նվերներ
Բ) 03.06. Երևանի Երգչախմբային ընկերությունում Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված կազմակերպվել է բարեգործական համերգ հայ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Համերգի ավարտին 370 հաշմանդամ երեխաների բաշխվել են նվերներ
Գ) 03.12. նվիրված Հաշմանդամների միջազգային օրվան Երևանի Երգչախմբային ընկերությունում հաշմանդամների հիմնախնդիրներով զբաղվող 7 հասարակական կազմակերպություններ կազմակերպվել են միջոցառում հաշմանդամների մասնակցությամբ: Միջոցառման ավարտին բոլոր 7 կազմակերպությունները արժանացել են ՀՀ Սոցիալական ապահովության նախարարության շնարհակալագրին:
Դ) Հաշմանդամների միջազգային օրվա առթիվ §Փրկություն¦ ՀԿ-ն իր անդամագրված 473 շահառուներին տարբեր բարերարների աջակցությամբ բաժանվել են նվերներ:
Ե) Կազմակերպությանն անդամագրված 350 շահառուների ընտանիքներին պարբերաբար բաժանվել են տարբեր հումանիտար օգնություններ, որոնք ստացվել են ՀՀ-ում գործող տարբեր միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից:
Գրվել է` 19 Jul 2009 թվականին Admin -ի կողմից:

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 326
2002 թվական
1. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի ծրագրում.
Ա) Մտավոր խնդիրներ ունեցաղ շահառուների թիվը ցերեկային խնամքի կենտրոնում ավելացել է 1-ով, աշխատանքի ուղղվածությունը դարձել է շահառուների տարրական գիտելիքների ձեռք բերումը: Կենտրոն են սկսել ժ. 13-ից հաճախել նաև շահառուներ, որոնք հաճախում են հանրակրթական կամ օժանդակ դպրոց: Կենտրոնի 27 շահառուները ժ.11-16-ը գտնվելու ժամանակահատվածում մեկ անգամ սնվում են, որը օգնում են կազմակերպել տարբեր բարերարներ, նաև 01.09.2000թ-ից Գերմանական Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակը, Երևանի թռչնաբուծական ֆաբրիկան և §Միհրե¦ ՍՊԸ-ն:
Բ) 01.09.2002թ Ցերեկային խնամքի կենտրոնի 1 շահառու` Արսեն Սահակյանը պատրաստվել և ուղղորդվել է Երևանի թիվ 8 լեզվական արատ ունեցող երեխաների հատուկ դպրոց, 1 շահառու` Աբգար Ասատրյանը պատրաստվել և ուղղորդվել է Երևանի թիվ 9 լսողության խանգարում ունեցող երեխաների հատուկ դպրոց: Նշված շահառուները շարունակում են Ցերեկային խնամքի կենտրոն հաճախել դասերից հետո:
Գ)05.07. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի մտավոր խնդիրներ ունեցող 27 շահառուներ մանկավաժների և ծնողների հետ մեկնել են էքսկուրսիա Բյուրական,որովհետև շահառուներին դուր էր եկել վերոնշյալ վայրի §հյուրընկալ¦ բնությունը:
Դ) 14-29.03 <Փրկություն¦ ՀԿ-ի ներկայացուցիչը մասնակցել է ԱՄՆ Կալիֆորնիայի նահանգի Նորթրիջի Համալսարանում կազմակերպված §Հաշմանդամներ և տեխնոլոգիա¦ միջազգային 17-րդ կոնֆերանսին:
2. Բուժմիջնորդավորման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել և իրականացվել է.
Ա) 4 շահառուի աչքի պրոթեզավորում
Բ) 3 շահառուի համար գնվել է լսողական ապարատ
Գ) 17 շահառուների հատկացվել են հաշմանդամի սայլակ կամ քայլակ
Դ) 6 շահառուների հատկացվել են ակնոցներ ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Ե) 6 շահառուի բուժմերսում
Զ) 20 շահառուների բուժհետազոտություն` Երևանի տարբեր կլինիկաներում
3.. Սոցիալ-մշակույթային ծրագրի շրջանակներում
Ա) 01.06. Կինոյի տանը Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված կազմակերպվել է բարեգործական համերգ հայ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Համերգի ավարտին 350 հաշմանդամ երեխաների բաշխվել են նվերներ
Բ) 03.06. Երևանի Երգչախմբային ընկերությունում Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված կազմակերպվել է բարեգործական համերգ հայ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Համերգի ավարտին 370 հաշմանդամ երեխաների բաշխվել են նվերներ
Գ) 03.12. նվիրված Հաշմանդամների միջազգային օրվան Երևանի Երգչախմբային ընկերությունում հաշմանդամների հիմնախնդիրներով զբաղվող 7 հասարակական կազմակերպություններ կազմակերպվել են միջոցառում հաշմանդամների մասնակցությամբ: Միջոցառման ավարտին բոլոր 7 կազմակերպությունները արժանացել են ՀՀ Սոցիալական ապահովության նախարարության շնարհակալագրին:
Դ) Հաշմանդամների միջազգային օրվա առթիվ §Փրկություն¦ ՀԿ-ն իր անդամագրված 473 շահառուներին տարբեր բարերարների աջակցությամբ բաժանվել են նվերներ:
Ե) Կազմակերպությանն անդամագրված 350 շահառուների ընտանիքներին պարբերաբար բաժանվել են տարբեր հումանիտար օգնություններ, որոնք ստացվել են ՀՀ-ում գործող տարբեր միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից:
Գրվել է` 19 Jul 2009 թվականին Admin -ի կողմից:
Content Management Powered by CuteNews

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

 

 

''ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ'' ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-ն ՀՀ Արդարադատության նախարարության 40/2-2 որոշմամբ գրանցվել է 17.10.1997թ-ին: Երեւանի Շենգավիթ համայնքի թաղապետարանի 18.12.1999. թիվ 30 որոշմամբ "ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ" Հկ-ին իր ծրագրերը իրականացնելու համար թիվ 298 մանկապարտեզի ընդհանուր տարածքից անվարձահատույց հատկացվել է 700քմ. տարածք (Չեխովի 33-մուտքը Մանանդյան փողոցից):

 

ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ու՞ր է գնում մտավոր խնդիրներ ունեցող դեռահասը կամ պատանին հատուկ դպրոցն ավարտելուց հետո մեր հասարակության մեջ: Մեր իրականության մեջ մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդիկ առհասարակ չունեն իրենց համար ստեղծված միջավայր, որը կնձեռներ նրանց հնարավորություն ազատ շփվելու հասարակության հետ:

 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 "Փրկություն" ՀԿ-ն իր երախտագիտությունն է հայտնում բոլոր կազմակերպություններին և անհատներին, ովքեր աջակցել ՀԿ-ի ծրագրերի իրականացմանը և գործունեության ընդլայնմանը

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent Posts

"Փրկություն" հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների կենտրոն ՀԿ-ն ողջունում է Ձեզ իր ինտերնետային կայքում: Այցելելով մեր կայքի էջերը, Դուք կծանոթանաք Հկ-ի գործունեությանը և իրականացվող ծրագրերին, ինչպես նաև կայքում տեղադրված նկարների միջոցով ավելի լայն պատկերացում կունենաք մեր մասին:

Առաքելությունը Նպաստել հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների սոցիալական, կրթական և առողջապահական հիմնախնդիրների լուծմանը:

 

''ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ'' ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-ն ՀՀ Արդարադատության նախարարության 40/2-2 որոշմամբ գրանցվել է 17.10.1997թ-ին: Երեւանի Շենգավիթ համայնքի Ավագանու 18.12.1999թ. թիվ 30 որոշմամբ, իսկ Երևանի Ավագանու 10.08.2012թ. թիվ 480-Ա որոշմամբ թիվ 146 ՆՈՒՀ-ի տարածքից "ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ" Հկ-ին անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացվել է 900քմ. տարածք Չեխովի 33 հասցեում