Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/search.php on line 19

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/search.php on line 19

Որոնում

  Լայնածավալ որոնում  


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/show_news.php on line 21

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 23

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 23

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 326
2003 թվական
1. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի ծրագրում.
Ա) Մտավոր խնդիրներ ունեցաղ շահառուների թիվը ցերեկային խնամքի կենտրոնում ավելացել է 2-ով, աշխատանքի ուղղվածությունը դարձել է շահառուների տարրական գիտելիքների ձեռք բերումը, անհատական կամ խմբային պարապմունքներ են անցկացնում հոգեբանը և արատաբանը, հիմնվել է առաջին խմբակը` ձեռագործության տարբեր ոճեր: 2 շահառու ուղորդվել են Երևանի թիվ 9 հատուկ դպրոց` լսողության խանգարումներով երեխաների համար: Կենտրոնի 27 շահառուները ժ.11-16-ը գտնվելու ժամանակահատվածում մեկ անգամ սնվում են, որը օգնում են կազմակերպել տարբեր բարերարներ, նաև 01.09.2000թ-ից Գերմանական Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակը, ԵԹՖ-ն և §Միհրե¦ՍՊԸ-ն:
Տարվա ընթացքում Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների համար կազմակերպվում են ներքաղաքային էքսկուրսիաներ, ինչպես նաև նրանց ձեռքի աշխատանքները ներկայացվում են Երևանում կազմակերպվող տարբեր ցուցահանդեսներում:
Բ) 10.07. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի մտավոր խնդիրներ ունեցող 27 շահառուներ մանկավաժների և ծնողների հետ մեկնել են էքսկուրսիա Աղվերան, որի նպատակն է եղել շահառուներին պարգևել ամառային հանգստի հաճույքը:
Գ) Դրամաշնորհային ծրագիր 01.06.2003-31.01.2004թթ. Համաշխարհային ուսուցում կազմակերպության ֆինանսավորմամբ: Ծրագրի անվանումը - §Մտավոր թերի հաշմանդամ երեխաների ինտեգրացիոն կրթական կենտրոնի ստեղծում և նրանց հասարակության մեջ ինտեգրվելուն նպաստող միջոցառումների իրականացում¦: Նշված ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է մտավոր խնդիրներ ունեցող հաշմանդամ երեխաների ինտեգրացիոն կենտրոն, որում գործել է շյուղագործության և ասեղնագործության խմբակ: Կազմակերպվել են սեմինարներ ծնողների համար, ինչպես նաև նկարահանվել և եթեր է հեռարձակվել մեկ տեսաոլովակ, որը ներկայացրել է մտավոր արատ ունեցող երեխան բակում:
Ե) Դրամաշնորհային ծրագիր - 01.09.2003-15.12.2003թթ. Բուդապեշտի Բաց Հասարակության Ինստիտուտի ֆինանսավորմամբ 6 Հկ-ների հետ կոոալիցիոն §Մանիֆեստ` որոշելու իրավունքը¦ ծրագիրը, որը հիմնականում քարոզարշավ է ուղղված մտավոր արատներ ունեցող մարդկանց վերաբերյալ: Նշված ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել են սեմինարներ և կլոր սեղաններ, նկարահանվել և եթեր է հեռարձակվել մեկ տեսահոլովակ, որը ներկայացրել է մտավոր արատ ունեցող երեխայի վերաբերյալ, տպագրվել են բուկլետներ §Մտավոր հետամնաց մարդիկ. պատրանք և իրականություն¦ և պլակատ §Ճանաչեք ինձ, մենք կարող ենք ընկերներ դառնալ¦ վերնագրերով: Կազմակերպվել է մտավոր արատներ ունեցող երեխաների ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես §Արմենիա Մարիոթ¦ հյուրանոցում::
2. Բուժմիջնորդավորման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել և իրականացվել է.
Ա) 9 շահառուի աչքի պրոթեզավորում
Բ) 36 շահառուի համար գնվել է լսողական ապարատ
Գ) 22 շահառուների հատկացվել են ակնոցներ ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Դ) 26 շահառուի հատկացվել է դեղորայք ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Ե) 7 շահառուների հատկացվել են հաշմանդամի սայլակ կամ քայլակ
Զ) 8 շահառուի հատկացվել է տարբեր բուժպարագաներ
Է) 10 շահառուի հատկացվել է գլյուկոմետր
Ը) 4 շահառուների բուժմերսում
Վերը շարադրված աջակցության մի մասը կազմակերպվել է Ֆիլիպ Մորիս" Մ.Ս.Բ.Վ. Հայաստանի ներկայացուցչության կողմից, որի արդյունքում 100 հաշմանդամ երեխաների համար գնվել են 27 լսողական ապարատներ, 10 գլյուկոմետրեր, 5 հաշմանդամի սայլակներ, 22 ակնոցներ, 10 երեխայի համար բուժպարագաներ, վճարվել է 10 երեխայի աչքի պրոթեզավորման գումար: Բոլոր 100 երեխաներին նվիրվել են փափուկ խաղալիիքներ, կազմակերպվել է երեխաների հյուրասիրություն:
3. Սոցիալ-մշակութային ծրագրի շրջանակներում.
Ա)01.06. Երևանի երգչախմբային ընկերությունում կազմակերպվել է Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված բարեգործական համերգ հայ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Համերգի ավարտին 350 հաշմանդամ շահառուների բաշխվել են նվերներ
Բ) 17.10. §Փրկություն¦ ՀԿ-ի հիմնադրման օրը Շենգավիթի թաղապետարանի և այլ բարերարների հովանավորությմբ Երևանի Սուրբ Զորավոր եկեղեցում մկրտության ծեսի ողջ արարողակարգի համաձայն կազմակերպվել է 22 հաշմանդամ երեխաների մկրտությունը:
Գ) 03.12. Երևանի երգչախմբային ընկերությունում նվիրված Հաշմանդամների միջազգային օրվան կազմակերպվել է բարեգործական համերգ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Միջոցառմանը Շենգավիթի թաղապետարանը §Փրկություն¦ ՀԿ-ի նախագահ Ա.Աբրահամյանին պարգևատրել է Գ,.Նժդեհի անվան հուշամեդալով:
Համերգի ավարտին 320 հաշմանդամ երեխաների բաշխվել են նվերներ
Դ) Կազմակերպությանն անդամագրված 473 շահառուների ընտանիքներին պարբերաբար բաժանվել են տարբեր հումանիտար օգնություններ, որոնք ստացվել են ՀՀ-ում գործող տարբեր միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից:
Գրվել է` 19 Jul 2009 թվականին Admin -ի կողմից:

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 326
2003 թվական
1. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի ծրագրում.
Ա) Մտավոր խնդիրներ ունեցաղ շահառուների թիվը ցերեկային խնամքի կենտրոնում ավելացել է 2-ով, աշխատանքի ուղղվածությունը դարձել է շահառուների տարրական գիտելիքների ձեռք բերումը, անհատական կամ խմբային պարապմունքներ են անցկացնում հոգեբանը և արատաբանը, հիմնվել է առաջին խմբակը` ձեռագործության տարբեր ոճեր: 2 շահառու ուղորդվել են Երևանի թիվ 9 հատուկ դպրոց` լսողության խանգարումներով երեխաների համար: Կենտրոնի 27 շահառուները ժ.11-16-ը գտնվելու ժամանակահատվածում մեկ անգամ սնվում են, որը օգնում են կազմակերպել տարբեր բարերարներ, նաև 01.09.2000թ-ից Գերմանական Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակը, ԵԹՖ-ն և §Միհրե¦ՍՊԸ-ն:
Տարվա ընթացքում Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների համար կազմակերպվում են ներքաղաքային էքսկուրսիաներ, ինչպես նաև նրանց ձեռքի աշխատանքները ներկայացվում են Երևանում կազմակերպվող տարբեր ցուցահանդեսներում:
Բ) 10.07. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի մտավոր խնդիրներ ունեցող 27 շահառուներ մանկավաժների և ծնողների հետ մեկնել են էքսկուրսիա Աղվերան, որի նպատակն է եղել շահառուներին պարգևել ամառային հանգստի հաճույքը:
Գ) Դրամաշնորհային ծրագիր 01.06.2003-31.01.2004թթ. Համաշխարհային ուսուցում կազմակերպության ֆինանսավորմամբ: Ծրագրի անվանումը - §Մտավոր թերի հաշմանդամ երեխաների ինտեգրացիոն կրթական կենտրոնի ստեղծում և նրանց հասարակության մեջ ինտեգրվելուն նպաստող միջոցառումների իրականացում¦: Նշված ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է մտավոր խնդիրներ ունեցող հաշմանդամ երեխաների ինտեգրացիոն կենտրոն, որում գործել է շյուղագործության և ասեղնագործության խմբակ: Կազմակերպվել են սեմինարներ ծնողների համար, ինչպես նաև նկարահանվել և եթեր է հեռարձակվել մեկ տեսաոլովակ, որը ներկայացրել է մտավոր արատ ունեցող երեխան բակում:
Ե) Դրամաշնորհային ծրագիր - 01.09.2003-15.12.2003թթ. Բուդապեշտի Բաց Հասարակության Ինստիտուտի ֆինանսավորմամբ 6 Հկ-ների հետ կոոալիցիոն §Մանիֆեստ` որոշելու իրավունքը¦ ծրագիրը, որը հիմնականում քարոզարշավ է ուղղված մտավոր արատներ ունեցող մարդկանց վերաբերյալ: Նշված ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել են սեմինարներ և կլոր սեղաններ, նկարահանվել և եթեր է հեռարձակվել մեկ տեսահոլովակ, որը ներկայացրել է մտավոր արատ ունեցող երեխայի վերաբերյալ, տպագրվել են բուկլետներ §Մտավոր հետամնաց մարդիկ. պատրանք և իրականություն¦ և պլակատ §Ճանաչեք ինձ, մենք կարող ենք ընկերներ դառնալ¦ վերնագրերով: Կազմակերպվել է մտավոր արատներ ունեցող երեխաների ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես §Արմենիա Մարիոթ¦ հյուրանոցում::
2. Բուժմիջնորդավորման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել և իրականացվել է.
Ա) 9 շահառուի աչքի պրոթեզավորում
Բ) 36 շահառուի համար գնվել է լսողական ապարատ
Գ) 22 շահառուների հատկացվել են ակնոցներ ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Դ) 26 շահառուի հատկացվել է դեղորայք ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Ե) 7 շահառուների հատկացվել են հաշմանդամի սայլակ կամ քայլակ
Զ) 8 շահառուի հատկացվել է տարբեր բուժպարագաներ
Է) 10 շահառուի հատկացվել է գլյուկոմետր
Ը) 4 շահառուների բուժմերսում
Վերը շարադրված աջակցության մի մասը կազմակերպվել է Ֆիլիպ Մորիս" Մ.Ս.Բ.Վ. Հայաստանի ներկայացուցչության կողմից, որի արդյունքում 100 հաշմանդամ երեխաների համար գնվել են 27 լսողական ապարատներ, 10 գլյուկոմետրեր, 5 հաշմանդամի սայլակներ, 22 ակնոցներ, 10 երեխայի համար բուժպարագաներ, վճարվել է 10 երեխայի աչքի պրոթեզավորման գումար: Բոլոր 100 երեխաներին նվիրվել են փափուկ խաղալիիքներ, կազմակերպվել է երեխաների հյուրասիրություն:
3. Սոցիալ-մշակութային ծրագրի շրջանակներում.
Ա)01.06. Երևանի երգչախմբային ընկերությունում կազմակերպվել է Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված բարեգործական համերգ հայ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Համերգի ավարտին 350 հաշմանդամ շահառուների բաշխվել են նվերներ
Բ) 17.10. §Փրկություն¦ ՀԿ-ի հիմնադրման օրը Շենգավիթի թաղապետարանի և այլ բարերարների հովանավորությմբ Երևանի Սուրբ Զորավոր եկեղեցում մկրտության ծեսի ողջ արարողակարգի համաձայն կազմակերպվել է 22 հաշմանդամ երեխաների մկրտությունը:
Գ) 03.12. Երևանի երգչախմբային ընկերությունում նվիրված Հաշմանդամների միջազգային օրվան կազմակերպվել է բարեգործական համերգ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Միջոցառմանը Շենգավիթի թաղապետարանը §Փրկություն¦ ՀԿ-ի նախագահ Ա.Աբրահամյանին պարգևատրել է Գ,.Նժդեհի անվան հուշամեդալով:
Համերգի ավարտին 320 հաշմանդամ երեխաների բաշխվել են նվերներ
Դ) Կազմակերպությանն անդամագրված 473 շահառուների ընտանիքներին պարբերաբար բաժանվել են տարբեր հումանիտար օգնություններ, որոնք ստացվել են ՀՀ-ում գործող տարբեր միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից:
Գրվել է` 19 Jul 2009 թվականին Admin -ի կողմից:
Content Management Powered by CuteNews

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

 

 

''ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ'' ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-ն ՀՀ Արդարադատության նախարարության 40/2-2 որոշմամբ գրանցվել է 17.10.1997թ-ին: Երեւանի Շենգավիթ համայնքի թաղապետարանի 18.12.1999. թիվ 30 որոշմամբ "ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ" Հկ-ին իր ծրագրերը իրականացնելու համար թիվ 298 մանկապարտեզի ընդհանուր տարածքից անվարձահատույց հատկացվել է 700քմ. տարածք (Չեխովի 33-մուտքը Մանանդյան փողոցից):

 

ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ու՞ր է գնում մտավոր խնդիրներ ունեցող դեռահասը կամ պատանին հատուկ դպրոցն ավարտելուց հետո մեր հասարակության մեջ: Մեր իրականության մեջ մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդիկ առհասարակ չունեն իրենց համար ստեղծված միջավայր, որը կնձեռներ նրանց հնարավորություն ազատ շփվելու հասարակության հետ:

 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 "Փրկություն" ՀԿ-ն իր երախտագիտությունն է հայտնում բոլոր կազմակերպություններին և անհատներին, ովքեր աջակցել ՀԿ-ի ծրագրերի իրականացմանը և գործունեության ընդլայնմանը

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent Posts

"Փրկություն" հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների կենտրոն ՀԿ-ն ողջունում է Ձեզ իր ինտերնետային կայքում: Այցելելով մեր կայքի էջերը, Դուք կծանոթանաք Հկ-ի գործունեությանը և իրականացվող ծրագրերին, ինչպես նաև կայքում տեղադրված նկարների միջոցով ավելի լայն պատկերացում կունենաք մեր մասին:

Առաքելությունը Նպաստել հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների սոցիալական, կրթական և առողջապահական հիմնախնդիրների լուծմանը:

 

''ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ'' ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-ն ՀՀ Արդարադատության նախարարության 40/2-2 որոշմամբ գրանցվել է 17.10.1997թ-ին: Երեւանի Շենգավիթ համայնքի Ավագանու 18.12.1999թ. թիվ 30 որոշմամբ, իսկ Երևանի Ավագանու 10.08.2012թ. թիվ 480-Ա որոշմամբ թիվ 146 ՆՈՒՀ-ի տարածքից "ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ" Հկ-ին անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացվել է 900քմ. տարածք Չեխովի 33 հասցեում