Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/search.php on line 19

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/search.php on line 19

Որոնում

  Լայնածավալ որոնում  


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/show_news.php on line 21

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 23

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 23

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 326
2006 թվական
1.Ցերեկային խնամքի կենտրոնի ծրագրում.
Ա) Մտավոր խնդիրներ ունեցwղ շահառուների թիվը ցերեկային խնամքի կենտրոնում ավելացել է 6-ով, աշխատանքի ուղղվածությունը դարձել է շահառուների տարրական գիտելիքների ձեռք բերումը, անհատական կամ խմբային պարապմունքներ են անցկացնում հոգեբանը և արատաբանը, գործում են արվեստի խմբակներ` ձեռագործության տարբեր ոճեր, մաքրամե, կավագործություն, նկարչություն և բրնձագործություն, համակարգչային գրագիտության: Կենտրոնի 34 շահառուները ժ.11-16-ը գտնվելու ժամանակահատվածում մեկ անգամ սնվում են, որը օգնում են կազմակերպել տարբեր բարերարներ, նաև 01.09.2000թ-ից Գերմանական Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակը, ԵԹՖ-ն և §Միհրե¦ ՍՊԸ-ն:
Տարվա ընթացքում Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների համար կազմակերպվում են ներքաղաքային էքսկուրսիաներ, ինչպես նաև նրանց ձեռքի աշխատանքները ներկայացվում են Երևանում կազմակերպվող տարբեր ցուցահանդեսներում:
Հկ-ի մասնագետները պարբերաբար վարում են մասնագիտական սեմինարներ, որոնց մասնակցում են շահառուների ընտանիքի անդամները, առողջ երեխաների ծնողներ, բարձր դասարանների աշակերտներ, ԲՈՒՀ-երի ուսանողներ, ինչպես նաև տարբեր մասնագիտության տեր քաղաքացիներ:
Բ) 07.04. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաները մասնակցել են §Ունիսոն¦ ՀԿ-ի կողմից կազմակերպած հաշմանդամ կանանց գեղեցկության առաջին հանրապետական ֆոտոմրցույթին, որում շահառու Աննա Մկրտչյանը արժանացել է խրախուսական մրցանակի:
Գ) 28.04 Հայ Առաքելական եկեղեցու Արարատյան Հայրապետական թեմի §Արարատ¦ երիտասարդական միությունը §Փրկություն¦ ՀԿ-ում կազմակերպեց շահառուների աշխատանքների ցուցահանդես-վաճառք, որին մասնակցեցին թեմական խորհրդի անդամները, տարբեր հյուրեր և ԶԼՄ-եր:
Դ) 10.07. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի մտավոր խնդիրներ ունեցող շահառուներից 30-ը մանկավաժների և ծնողների հետ մեկնել են էքսկուրսիա Եղեգնաձորի Նորավանք եկեղեցի, որի նպատակն է եղել շահառուներին պարգևել ամառաjին հաճելի օր և ծանոթացնել Հայաստանում գտնվող անկրկնելի շինությանը`կախովի աստիճաններին:
Ե) 01.09.2006թ-ից §Փրկություն¦ ՀԿ-ի ցերեկային խնամքի կենտրոնը իր արդյունավետ գործունեւոթյան արդյունքում բազա է դարձել Երևանի Պետական Համալսարանի Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի և Երևանի Պետական Մանկավարժական Համալսարանի նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի ուսանողների պրակտիկայի անցկացման համար:
Զ) 20.09. Հայաստանի անկախության օրվա առթիվ Արագած լեռը բարձրացած §Փյունիկ¦ ՀԿ-ի շահառուներին Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաները նվիրեցին իրենց ձեռքի աշխատանքները:
2. Բուժմիջնորդավորման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել և իրականացվել է.
Ա) 21 շահառուի աչքի պրոթեզավորում
Բ) 5 շահառուի համար գնվել է լսողական ապարատ
Գ) 4 շահառուների հատկացվել են ակնոցներ ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Դ) 31 շահառուի հատկացվել է դեղորայք ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Ե) 3 շահառուների հատկացվել են հաշմանդամի սայլակ կամ քայլակ
Զ) 48 շահառուի հատկացվել է տարբեր բուժպարագաներ
Է) 1026 ատամնաբուժական սպասարկում
Ը) 1 շահառուի հատկացվել է գլյուկոմետր
Թ) 1 շահառուների ակնաբուժական բուժհետազոտություն
Ժ) 12 շահառուների բուժմերսում
Ի) 3 շահառուների սանատոր բուժում
Լ) 3 շահառուների բուժհետազոտություն
3. Սոցիալ-մշակութային ծրագրի շրջանակներում
Ա) 02.06. Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված բարեգործական համերգ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Միջոցառման ընթացքում §Փրկություն¦ ՀԿ-ին իր գործունեության ընթացքում աջակցած տարբեր կազմակերպությունների հանձնվեցին շնորհակալագրեր:
Համերգի ավարտին 380 հաշմանդամ շահառուների բաշխվել են նվերներ
Բ) 03.12. Հ.Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում նվիրված Հաշմանդամների միջազգային օրվան կազմակերպվել է բարեգործական համերգ հայ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Միջոցառման ընթացքում §Փրկություն¦ ՀԿ-ի 3 աշխատակիցներ արժանացան Շենգավիթի թաղապետարանի պատվոգրերի:
Համերգի ավարտին 400 հաշմանդամ երեխաների բաշխվել են նվերներ:
Բ) Կազմակերպությանն անդամագրված 473 շահառուների ընտանիքներին պարբերաբար բաժանվել են տարբեր հումանիտար օգնություններ, որոնք ստացվել են ՀՀ-ում գործող տարբեր միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից:
Գրվել է` 19 Jul 2009 թվականին Admin -ի կողմից:

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 326
2006 թվական
1.Ցերեկային խնամքի կենտրոնի ծրագրում.
Ա) Մտավոր խնդիրներ ունեցwղ շահառուների թիվը ցերեկային խնամքի կենտրոնում ավելացել է 6-ով, աշխատանքի ուղղվածությունը դարձել է շահառուների տարրական գիտելիքների ձեռք բերումը, անհատական կամ խմբային պարապմունքներ են անցկացնում հոգեբանը և արատաբանը, գործում են արվեստի խմբակներ` ձեռագործության տարբեր ոճեր, մաքրամե, կավագործություն, նկարչություն և բրնձագործություն, համակարգչային գրագիտության: Կենտրոնի 34 շահառուները ժ.11-16-ը գտնվելու ժամանակահատվածում մեկ անգամ սնվում են, որը օգնում են կազմակերպել տարբեր բարերարներ, նաև 01.09.2000թ-ից Գերմանական Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակը, ԵԹՖ-ն և §Միհրե¦ ՍՊԸ-ն:
Տարվա ընթացքում Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների համար կազմակերպվում են ներքաղաքային էքսկուրսիաներ, ինչպես նաև նրանց ձեռքի աշխատանքները ներկայացվում են Երևանում կազմակերպվող տարբեր ցուցահանդեսներում:
Հկ-ի մասնագետները պարբերաբար վարում են մասնագիտական սեմինարներ, որոնց մասնակցում են շահառուների ընտանիքի անդամները, առողջ երեխաների ծնողներ, բարձր դասարանների աշակերտներ, ԲՈՒՀ-երի ուսանողներ, ինչպես նաև տարբեր մասնագիտության տեր քաղաքացիներ:
Բ) 07.04. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաները մասնակցել են §Ունիսոն¦ ՀԿ-ի կողմից կազմակերպած հաշմանդամ կանանց գեղեցկության առաջին հանրապետական ֆոտոմրցույթին, որում շահառու Աննա Մկրտչյանը արժանացել է խրախուսական մրցանակի:
Գ) 28.04 Հայ Առաքելական եկեղեցու Արարատյան Հայրապետական թեմի §Արարատ¦ երիտասարդական միությունը §Փրկություն¦ ՀԿ-ում կազմակերպեց շահառուների աշխատանքների ցուցահանդես-վաճառք, որին մասնակցեցին թեմական խորհրդի անդամները, տարբեր հյուրեր և ԶԼՄ-եր:
Դ) 10.07. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի մտավոր խնդիրներ ունեցող շահառուներից 30-ը մանկավաժների և ծնողների հետ մեկնել են էքսկուրսիա Եղեգնաձորի Նորավանք եկեղեցի, որի նպատակն է եղել շահառուներին պարգևել ամառաjին հաճելի օր և ծանոթացնել Հայաստանում գտնվող անկրկնելի շինությանը`կախովի աստիճաններին:
Ե) 01.09.2006թ-ից §Փրկություն¦ ՀԿ-ի ցերեկային խնամքի կենտրոնը իր արդյունավետ գործունեւոթյան արդյունքում բազա է դարձել Երևանի Պետական Համալսարանի Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի և Երևանի Պետական Մանկավարժական Համալսարանի նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի ուսանողների պրակտիկայի անցկացման համար:
Զ) 20.09. Հայաստանի անկախության օրվա առթիվ Արագած լեռը բարձրացած §Փյունիկ¦ ՀԿ-ի շահառուներին Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաները նվիրեցին իրենց ձեռքի աշխատանքները:
2. Բուժմիջնորդավորման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել և իրականացվել է.
Ա) 21 շահառուի աչքի պրոթեզավորում
Բ) 5 շահառուի համար գնվել է լսողական ապարատ
Գ) 4 շահառուների հատկացվել են ակնոցներ ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Դ) 31 շահառուի հատկացվել է դեղորայք ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Ե) 3 շահառուների հատկացվել են հաշմանդամի սայլակ կամ քայլակ
Զ) 48 շահառուի հատկացվել է տարբեր բուժպարագաներ
Է) 1026 ատամնաբուժական սպասարկում
Ը) 1 շահառուի հատկացվել է գլյուկոմետր
Թ) 1 շահառուների ակնաբուժական բուժհետազոտություն
Ժ) 12 շահառուների բուժմերսում
Ի) 3 շահառուների սանատոր բուժում
Լ) 3 շահառուների բուժհետազոտություն
3. Սոցիալ-մշակութային ծրագրի շրջանակներում
Ա) 02.06. Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված բարեգործական համերգ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Միջոցառման ընթացքում §Փրկություն¦ ՀԿ-ին իր գործունեության ընթացքում աջակցած տարբեր կազմակերպությունների հանձնվեցին շնորհակալագրեր:
Համերգի ավարտին 380 հաշմանդամ շահառուների բաշխվել են նվերներ
Բ) 03.12. Հ.Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում նվիրված Հաշմանդամների միջազգային օրվան կազմակերպվել է բարեգործական համերգ հայ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Միջոցառման ընթացքում §Փրկություն¦ ՀԿ-ի 3 աշխատակիցներ արժանացան Շենգավիթի թաղապետարանի պատվոգրերի:
Համերգի ավարտին 400 հաշմանդամ երեխաների բաշխվել են նվերներ:
Բ) Կազմակերպությանն անդամագրված 473 շահառուների ընտանիքներին պարբերաբար բաժանվել են տարբեր հումանիտար օգնություններ, որոնք ստացվել են ՀՀ-ում գործող տարբեր միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից:
Գրվել է` 19 Jul 2009 թվականին Admin -ի կողմից:
Content Management Powered by CuteNews

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

 

 

''ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ'' ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-ն ՀՀ Արդարադատության նախարարության 40/2-2 որոշմամբ գրանցվել է 17.10.1997թ-ին: Երեւանի Շենգավիթ համայնքի թաղապետարանի 18.12.1999. թիվ 30 որոշմամբ "ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ" Հկ-ին իր ծրագրերը իրականացնելու համար թիվ 298 մանկապարտեզի ընդհանուր տարածքից անվարձահատույց հատկացվել է 700քմ. տարածք (Չեխովի 33-մուտքը Մանանդյան փողոցից):

 

ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ու՞ր է գնում մտավոր խնդիրներ ունեցող դեռահասը կամ պատանին հատուկ դպրոցն ավարտելուց հետո մեր հասարակության մեջ: Մեր իրականության մեջ մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդիկ առհասարակ չունեն իրենց համար ստեղծված միջավայր, որը կնձեռներ նրանց հնարավորություն ազատ շփվելու հասարակության հետ:

 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 "Փրկություն" ՀԿ-ն իր երախտագիտությունն է հայտնում բոլոր կազմակերպություններին և անհատներին, ովքեր աջակցել ՀԿ-ի ծրագրերի իրականացմանը և գործունեության ընդլայնմանը

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent Posts

"Փրկություն" հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների կենտրոն ՀԿ-ն ողջունում է Ձեզ իր ինտերնետային կայքում: Այցելելով մեր կայքի էջերը, Դուք կծանոթանաք Հկ-ի գործունեությանը և իրականացվող ծրագրերին, ինչպես նաև կայքում տեղադրված նկարների միջոցով ավելի լայն պատկերացում կունենաք մեր մասին:

Առաքելությունը Նպաստել հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների սոցիալական, կրթական և առողջապահական հիմնախնդիրների լուծմանը:

 

''ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ'' ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-ն ՀՀ Արդարադատության նախարարության 40/2-2 որոշմամբ գրանցվել է 17.10.1997թ-ին: Երեւանի Շենգավիթ համայնքի Ավագանու 18.12.1999թ. թիվ 30 որոշմամբ, իսկ Երևանի Ավագանու 10.08.2012թ. թիվ 480-Ա որոշմամբ թիվ 146 ՆՈՒՀ-ի տարածքից "ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ" Հկ-ին անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացվել է 900քմ. տարածք Չեխովի 33 հասցեում