Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/search.php on line 19

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/search.php on line 19

Որոնում

  Լայնածավալ որոնում  


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/show_news.php on line 21

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 23

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 23

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 326
2007 թվական
1.Ցերեկային խնամքի կենտրոնի ծրագրում.
Ա) Մտավոր խնդիրներ ունեցող շահառուների թիվը ցերեկային խնամքի կենտրոնում ավելացել է 2-ով, աշխատանքի ուղղվածությունը դարձել է շահառուների տարրական գիտելիքների ձեռք բերումը, անհատական կամ խմբային պարապմունքներ են անցկացնում հոգեբանը և արատաբանը, գործում են արվեստի խմբակներ` ձեռագործության տարբեր ոճեր, մաքրամե, կավագործություն, նկարչություն և բրնձագործություն, համակարգչային գրագիտության: Կենտրոնի 36 շահառուները ժ.11-16-ը գտնվելու ժամանակահատվածում մեկ անգամ սնվում են, որը օգնում են կազմակերպել տարբեր բարերարներ, նաև 01.09.2000թ-ից Գերմանական Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակը, ԵԹՖ-ն և §Միհրե¦ ՍՊԸ-ն:
Տարվա ընթացքում Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների համար կազմակերպվում են ներքաղաքային էքսկուրսիաներ, ինչպես նաև նրանց ձեռքի աշխատանքները ներկայացվում են Երևանում կազմակերպվող տարբեր ցուցահանդեսներում:
Հկ-ի մասնագետները պարբերաբար վարում են մասնագիտական սեմինարներ, որոնց մասնակցում են շահառուների ընտանիքի անդամները, առողջ երեխաների ծնողներ, բարձր դասարանների աշակերտներ, ԲՈՒՀ-երի ուսանողներ, ինչպես նաև տարբեր մասնագիտության տեր քաղաքացիներ:
Բ) 28-31.03. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների աշխատանքները մասնակցել են §EXPOMEDIA¦ ցուցահանդեսին, ստացել մասնակցության սերտիֆիկատ:
Գ) 07.04. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների աշխատանքները մասնակցել են Գ.Նժդեհի անվան հրապարակում կազմակերպված §Ոսկե Ձեռքեր¦ ցուցահանդեսին:
Դ) 25.05. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի շահառուները Շ.Ազնավուրի անվան հրապարակում մասնակցել են §Ունիսոն¦ ՀԿ-ի կողմից կազմակերպած §Մենք տարբեր ենք, բայց հավասար¦ Խորագրով ակցիային:
Ե) 01-05.06. Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առթիվ §Նարեկացի¦ մշակութային կենտրոնում կազմակերպվել է Ցերեկային խնամքի կենտրոնի շահառուների ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդեսը:
Զ) Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան կապակցությամբ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության բնագավառում երկարամյա ու բեղմնավոր գործունեության համար 01.06.2007թ. §Փրկություն¦ ՀԿ-ն խրախուսվել է է ՀՀ Վարչապետի շնորհակալագրով:
Է) 10.07. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի մտավոր խնդիրներ ունեցող շահառուներից 34-ը մանկավաժների և ծնողների հետ մեկնել են էքսկուրսիա Դիլիջան, որի նպատակն է եղել շահառուների համար կազմակերպել մեկօրյա հաճելի հանգիստ:
Ը) 01.01.2007թ-ից §Փրկություն¦ ՀԿ-ն անդամակցում է Հաշմանդամ մարդկանց շահերի պաշտպանության դաշինքին:
Թ) 05.12. նշվել է §Փրկություն¦ ՀԿ-ի հիմնադրման 10-ամյակը, միջոցառման ընթացքում կենտրոնի 4 աշխատակիցներ արժանացան Շենգավիթի թաղապետարանի պատվոգրերի:
Ժ) Դրամաշնորհային ծրագիր 01.10.2007-31.11.2008թ. ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանում Սոցիալական պաշտպանության համակարգերի հզորացման ծրագրի ֆինանսավորմամբ: Ծրագրի անվանում §Շենգավիթ համայնքի ցերեկային կենտրոնի ստեղծում¦: Նշված ծրագրի շրջանակներում գործող ցերեկային կենտրոնում ընդլայնվել են մատուցվող ծատայությունները, այն է սոցիալական աշխատողի, էրգոթերաիստի, իրավախորհրդատուի, համալրվել են արվեստի խմբակները` գեղագիտական ճաշակի ձևավորման խմբակով: Կազմակերպվում է շահառուների տեղափոխումը կենտրոն վարձակալված տրանսպորտի միջոցով: Բազմամասնագիտական դիտարկման են ենթարկվել §Փրկություն¦ ՀԿ-ին անդամագրված 100 շահառուներ, կատարվել է ուղղորդում ըստ շահառուի կարիքի: Կազմակերպվել է 40 ֆիզիկական և մտավոր հաշմանդամությամբ շահառուների համակարգչային գրագիտության ուսուցում: Ծրագրի շրջանակներում կենտրոնի աշխատակիցներից 4-ը վերապատրաստվել են մասնագիտական դասընթացներում և ստացել սերտիֆիկատներ:
2. Բուժմիջնորդավորման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել և իրականացվել է.
Ա) 19 շահառուի աչքի պրոթեզավորում
Բ) 5 շահառուի համար գնվել է լսողական ապարատ
Գ) 5 շահառուների հատկացվել են ակնոցներ ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Դ) 30 շահառուի հատկացվել է դեղորայք ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Ե) 1 շահառուների հատկացվել են հաշմանդամի սայլակ կամ քայլակ
Զ) 19շահառուի հատկացվել է տարբեր բուժպարագաներ
Է) 1467 ատամնաբուժական սպասարկում
Ը) 1 շահառուի հատկացվել է գլյուկոմետր
Թ) 1 շահառուների ակնաբուժական բուժհետազոտություն
Ժ) 53 շահառուների բուժմերսում
Ի) 1 շահառուների բուժհետազոտություն
2. Սոցիալ-մշակութային ծրագրի շրջանակներում
Ա) 01.06. Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված §Փրկություն¦ ՀԿ-ում անդամագրված 473շահառուների բարերարների աջակցությամբ բաշխվել են նվերներ:
Բ) 03.12. նվիրված Հաշմանդամների միջազգային օրվան ՀՀ Աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից կազմակերպվել է միջոցառում-համերգ հայ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:
Միջոցառման ընթացքում հաշմանդամների հիմնահարցերի լուծման գործում ներդրած ավանդի և այդ բնագավառում երկարամյա գործունեության համար §Փրկություն¦ ՀԿ-ի նախագահ Ա.Աբրահամյանը արժանացել է ՀՀ Վարչապետի շնորհակալագրին:
Գ) Կազմակերպությանն անդամագրված 473 շահառուների ընտանիքներին պարբերաբար բաժանվել են տարբեր հումանիտար օգնություններ, որոնք ստացվել են ՀՀ-ում գործող տարբեր միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից:
Գրվել է` 19 Jul 2009 թվականին Admin -ի կողմից:

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 326
2007 թվական
1.Ցերեկային խնամքի կենտրոնի ծրագրում.
Ա) Մտավոր խնդիրներ ունեցող շահառուների թիվը ցերեկային խնամքի կենտրոնում ավելացել է 2-ով, աշխատանքի ուղղվածությունը դարձել է շահառուների տարրական գիտելիքների ձեռք բերումը, անհատական կամ խմբային պարապմունքներ են անցկացնում հոգեբանը և արատաբանը, գործում են արվեստի խմբակներ` ձեռագործության տարբեր ոճեր, մաքրամե, կավագործություն, նկարչություն և բրնձագործություն, համակարգչային գրագիտության: Կենտրոնի 36 շահառուները ժ.11-16-ը գտնվելու ժամանակահատվածում մեկ անգամ սնվում են, որը օգնում են կազմակերպել տարբեր բարերարներ, նաև 01.09.2000թ-ից Գերմանական Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակը, ԵԹՖ-ն և §Միհրե¦ ՍՊԸ-ն:
Տարվա ընթացքում Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների համար կազմակերպվում են ներքաղաքային էքսկուրսիաներ, ինչպես նաև նրանց ձեռքի աշխատանքները ներկայացվում են Երևանում կազմակերպվող տարբեր ցուցահանդեսներում:
Հկ-ի մասնագետները պարբերաբար վարում են մասնագիտական սեմինարներ, որոնց մասնակցում են շահառուների ընտանիքի անդամները, առողջ երեխաների ծնողներ, բարձր դասարանների աշակերտներ, ԲՈՒՀ-երի ուսանողներ, ինչպես նաև տարբեր մասնագիտության տեր քաղաքացիներ:
Բ) 28-31.03. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների աշխատանքները մասնակցել են §EXPOMEDIA¦ ցուցահանդեսին, ստացել մասնակցության սերտիֆիկատ:
Գ) 07.04. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների աշխատանքները մասնակցել են Գ.Նժդեհի անվան հրապարակում կազմակերպված §Ոսկե Ձեռքեր¦ ցուցահանդեսին:
Դ) 25.05. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի շահառուները Շ.Ազնավուրի անվան հրապարակում մասնակցել են §Ունիսոն¦ ՀԿ-ի կողմից կազմակերպած §Մենք տարբեր ենք, բայց հավասար¦ Խորագրով ակցիային:
Ե) 01-05.06. Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առթիվ §Նարեկացի¦ մշակութային կենտրոնում կազմակերպվել է Ցերեկային խնամքի կենտրոնի շահառուների ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդեսը:
Զ) Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան կապակցությամբ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության բնագավառում երկարամյա ու բեղմնավոր գործունեության համար 01.06.2007թ. §Փրկություն¦ ՀԿ-ն խրախուսվել է է ՀՀ Վարչապետի շնորհակալագրով:
Է) 10.07. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի մտավոր խնդիրներ ունեցող շահառուներից 34-ը մանկավաժների և ծնողների հետ մեկնել են էքսկուրսիա Դիլիջան, որի նպատակն է եղել շահառուների համար կազմակերպել մեկօրյա հաճելի հանգիստ:
Ը) 01.01.2007թ-ից §Փրկություն¦ ՀԿ-ն անդամակցում է Հաշմանդամ մարդկանց շահերի պաշտպանության դաշինքին:
Թ) 05.12. նշվել է §Փրկություն¦ ՀԿ-ի հիմնադրման 10-ամյակը, միջոցառման ընթացքում կենտրոնի 4 աշխատակիցներ արժանացան Շենգավիթի թաղապետարանի պատվոգրերի:
Ժ) Դրամաշնորհային ծրագիր 01.10.2007-31.11.2008թ. ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանում Սոցիալական պաշտպանության համակարգերի հզորացման ծրագրի ֆինանսավորմամբ: Ծրագրի անվանում §Շենգավիթ համայնքի ցերեկային կենտրոնի ստեղծում¦: Նշված ծրագրի շրջանակներում գործող ցերեկային կենտրոնում ընդլայնվել են մատուցվող ծատայությունները, այն է սոցիալական աշխատողի, էրգոթերաիստի, իրավախորհրդատուի, համալրվել են արվեստի խմբակները` գեղագիտական ճաշակի ձևավորման խմբակով: Կազմակերպվում է շահառուների տեղափոխումը կենտրոն վարձակալված տրանսպորտի միջոցով: Բազմամասնագիտական դիտարկման են ենթարկվել §Փրկություն¦ ՀԿ-ին անդամագրված 100 շահառուներ, կատարվել է ուղղորդում ըստ շահառուի կարիքի: Կազմակերպվել է 40 ֆիզիկական և մտավոր հաշմանդամությամբ շահառուների համակարգչային գրագիտության ուսուցում: Ծրագրի շրջանակներում կենտրոնի աշխատակիցներից 4-ը վերապատրաստվել են մասնագիտական դասընթացներում և ստացել սերտիֆիկատներ:
2. Բուժմիջնորդավորման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել և իրականացվել է.
Ա) 19 շահառուի աչքի պրոթեզավորում
Բ) 5 շահառուի համար գնվել է լսողական ապարատ
Գ) 5 շահառուների հատկացվել են ակնոցներ ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Դ) 30 շահառուի հատկացվել է դեղորայք ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Ե) 1 շահառուների հատկացվել են հաշմանդամի սայլակ կամ քայլակ
Զ) 19շահառուի հատկացվել է տարբեր բուժպարագաներ
Է) 1467 ատամնաբուժական սպասարկում
Ը) 1 շահառուի հատկացվել է գլյուկոմետր
Թ) 1 շահառուների ակնաբուժական բուժհետազոտություն
Ժ) 53 շահառուների բուժմերսում
Ի) 1 շահառուների բուժհետազոտություն
2. Սոցիալ-մշակութային ծրագրի շրջանակներում
Ա) 01.06. Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված §Փրկություն¦ ՀԿ-ում անդամագրված 473շահառուների բարերարների աջակցությամբ բաշխվել են նվերներ:
Բ) 03.12. նվիրված Հաշմանդամների միջազգային օրվան ՀՀ Աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից կազմակերպվել է միջոցառում-համերգ հայ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:
Միջոցառման ընթացքում հաշմանդամների հիմնահարցերի լուծման գործում ներդրած ավանդի և այդ բնագավառում երկարամյա գործունեության համար §Փրկություն¦ ՀԿ-ի նախագահ Ա.Աբրահամյանը արժանացել է ՀՀ Վարչապետի շնորհակալագրին:
Գ) Կազմակերպությանն անդամագրված 473 շահառուների ընտանիքներին պարբերաբար բաժանվել են տարբեր հումանիտար օգնություններ, որոնք ստացվել են ՀՀ-ում գործող տարբեր միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից:
Գրվել է` 19 Jul 2009 թվականին Admin -ի կողմից:
Content Management Powered by CuteNews

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

 

 

''ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ'' ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-ն ՀՀ Արդարադատության նախարարության 40/2-2 որոշմամբ գրանցվել է 17.10.1997թ-ին: Երեւանի Շենգավիթ համայնքի թաղապետարանի 18.12.1999. թիվ 30 որոշմամբ "ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ" Հկ-ին իր ծրագրերը իրականացնելու համար թիվ 298 մանկապարտեզի ընդհանուր տարածքից անվարձահատույց հատկացվել է 700քմ. տարածք (Չեխովի 33-մուտքը Մանանդյան փողոցից):

 

ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ու՞ր է գնում մտավոր խնդիրներ ունեցող դեռահասը կամ պատանին հատուկ դպրոցն ավարտելուց հետո մեր հասարակության մեջ: Մեր իրականության մեջ մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդիկ առհասարակ չունեն իրենց համար ստեղծված միջավայր, որը կնձեռներ նրանց հնարավորություն ազատ շփվելու հասարակության հետ:

 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 "Փրկություն" ՀԿ-ն իր երախտագիտությունն է հայտնում բոլոր կազմակերպություններին և անհատներին, ովքեր աջակցել ՀԿ-ի ծրագրերի իրականացմանը և գործունեության ընդլայնմանը

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent Posts

"Փրկություն" հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների կենտրոն ՀԿ-ն ողջունում է Ձեզ իր ինտերնետային կայքում: Այցելելով մեր կայքի էջերը, Դուք կծանոթանաք Հկ-ի գործունեությանը և իրականացվող ծրագրերին, ինչպես նաև կայքում տեղադրված նկարների միջոցով ավելի լայն պատկերացում կունենաք մեր մասին:

Առաքելությունը Նպաստել հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների սոցիալական, կրթական և առողջապահական հիմնախնդիրների լուծմանը:

 

''ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ'' ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-ն ՀՀ Արդարադատության նախարարության 40/2-2 որոշմամբ գրանցվել է 17.10.1997թ-ին: Երեւանի Շենգավիթ համայնքի Ավագանու 18.12.1999թ. թիվ 30 որոշմամբ, իսկ Երևանի Ավագանու 10.08.2012թ. թիվ 480-Ա որոշմամբ թիվ 146 ՆՈՒՀ-ի տարածքից "ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ" Հկ-ին անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացվել է 900քմ. տարածք Չեխովի 33 հասցեում