Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/search.php on line 19

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/search.php on line 19

Որոնում

  Լայնածավալ որոնում  


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/show_news.php on line 21

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 23

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 23

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 326
2008 թվական
1.Ցերեկային խնամքի կենտրոնի ծրագրում.
Ա) Մտավոր խնդիրներ ունեցող շահառուների թիվը ցերեկային խնամքի կենտրոնում ավելացել է 11-ով, աշխատանքի ուղղվածությունը դարձել է շահառուների տարրական գիտելիքների ձեռք բերումը, անհատական կամ խմբային պարապմունքներ են անցկացնում հոգեբանը, էրգոթերապիստը, սոցիալական աշխատողը և արատաբանը, գործում են արվեստի խմբակներ` ձեռագործության տարբեր ոճեր, մաքրամե, կավագործություն, նկարչություն և բրնձագործություն,գեղագիտական ճաշակի ձևավորում, համակարգչային գրագիտության: 1 շահառու ընդունվել է մասնավոր աշխատանքի: Կենտրոնի 48 շահառուները ժ.11-16-ը գտնվելու ժամանակահատվածում մեկ անգամ սնվում են, որը օգնում են կազմակերպել տարբեր բարերարներ, նաև 01.09.2000թ-ից Գերմանական Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակը, ԵԹՖ-ն և §Միհրե¦ ՍՊԸ-ն:
Տարվա ընթացքում Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների համար կազմակերպվում են ներքաղաքային էքսկուրսիաներ, ինչպես նաև նրանց ձեռքի աշխատանքները ներկայացվում են Երևանում կազմակերպվող տարբեր ցուցահանդեսներում:
ՀԿ-ի մասնագետները պարբերաբար վարում են մասնագիտական սեմինարներ, որոնց մասնակցում են շահառուների ընտանիքի անդամները, առողջ երեխաների ծնողներ, բարձր դասարանների աշակերտներ, ԲՈՒՀ-երի ուսանողներ, ինչպես նաև տարբեր մասնագիտության տեր քաղաքացիներ:
ՀԿ-ի իրավախորհրդատուն և սոցիալական աշխատողը պարբերաբար կազմակերպել են տունայցեր` գնահատելու շահառուների սոցիալական կարիքները:
Բ) 27.01. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների աշխատանքները մասնակցել են Ա.Խաչատրյանի անվան դահլիճում կազմակերպված §Հույսի Տերև¦ խորագրով հաշմանդամ և անապահով երեխաների աշխատանքների ցուցահանդեսին:
Գ) 30.04. կենտրոնում կազմակերպվել է միջոցառում-ցուցահանդես §Մենք տարբեր ենք, բայց հավասար¦ խորագրով:
Դ) 04-06.07. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների աշխատանքները մասնակցել են §Կնոջ աշխարհ 2008¦ 7-րդ միջազգային ցուցահանդեսին, ստացել մասնակցության հավաստագիր:
Ե) 11.07. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի մտավոր խնդիրներ ունեցող շահառուներից 42-ը մանկավաժների և ծնողների հետ մեկնել են էքսկուրսիա Գեղարդի §Այրիվանք¦ եկեղեցի, որրտեղ մանկավարժների օգնությամբ նրանք կարողացել են որոշակի տեղեկություններ իմանալ ՀՀ-ում գտնվող այդ պատմամշակույթային վայրի մասին`միաժամանակ անցկացնելով հետաքրքիր օր:
Զ) 02.06. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների համար կազմակերպվել է միջոցառում նվիրված Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան: Միջոցառման ընթացքում Ցերեկային կենտրոնի շահառուների մասնակցությամբ ներկայացեվ տիկնիկային ներկայացում:
Է) 10.11. Ցերեկային կենտրոնի սաների աշխատանքները Երևանի Կամերային երաժշտության տանը մասնակցել են §Երկրաշարժը իմ աչքերով¦ ցուցահանդեսին, Աբրելիկ Ազարյանի պատրաստած կավե ժամացույցը արժանացել է գլխավոր մրցանակին:
Ը) §Երևան¦ մշակութային ակումբի աջակցությամբ տարվա ընթացքում կենտրոնի սաների աշխատանքները մասնակցել են 3 ցուցահանդես-վաճառքների` Ամերիկյան համալսարանում, Գ.Սունդուկյանի անվան թատրոնում և Ա.Խաչատրյանի անվան մեծ համերգասրահում:
2.Բուժմիջնորդավորման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել և իրականացվել է.
Ա) 19 շահառուի աչքի պրոթեզավորում
Բ) 11 շահառուների հատկացվել են ակնոցներ ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Դ) 34 շահառուի հատկացվել է դեղորայք ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Ե) 8 շահառուների հատկացվել են հաշմանդամի սայլակ կամ քայլակ
Զ) 21 շահառուի հատկացվել է տարբեր բուժպարագաներ
Է) 1142 ատամնաբուժական սպասարկում
Ը) 87 շահառուների բուժմերսում
Թ) 6 շահառուների բուժհետազոտություն
3. Սոցիալ-մշակութային ծրագրի շրջանակներում
Ա) Կազմակերպվել և իրականացվել է §Փրկություն¦ ՀԿ-ի տարածքի գազաֆիկացման և ջեռուցման անցկացման աշխատանքները, որին աջակցել են Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենի կոմբինատը, ԱՄՆ Ֆիլադելֆիայի Տիկնանց միությունը, §Հովնանյան Ինթերնեյշնել¦ ՍՊԸ-ն, §Գյումրի¦ ՀԷԿ-ը, Շենգավիթի թաղապետարանը, քաղաքացի Գարիկ Իսրաելյանը, §Մեծ Անիվ¦ ՍՊԸ-ն, §Պինոկիո¦ ՍՊԸ-ն և §Փրկություն¦ ՀԿ-ի աշխատակազմը:
Բ) 03.12. ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատանը կազմակերպվել է Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես-վաճառք, որին աջակցել է դեսպանատան աշխատակից տիկին Ադելլա Ռեննան:
Գ) 04.12 Հ.Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում նվիրված Հաշմանդամների միջազգային օրվան կազմակերպվել է բարեգործական համերգ հայ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Համերգի ավարտին 410 հաշմանդամ երեխաների բաշխվել են նվերներ:
Դ) Կազմակերպությանն անդամագրված 473 շահառուների ընտանիքներին 2 անգամ /մեկը Երեխաների միջազգային օրվա առթիվ բաժանվել են տարբեր հումանիտար օգնություններ, որոնք ստացվել են ՀՀ-ում գործող տարբեր միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից:
Գրվել է` 19 Jul 2009 թվականին Admin -ի կողմից:

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 326
2008 թվական
1.Ցերեկային խնամքի կենտրոնի ծրագրում.
Ա) Մտավոր խնդիրներ ունեցող շահառուների թիվը ցերեկային խնամքի կենտրոնում ավելացել է 11-ով, աշխատանքի ուղղվածությունը դարձել է շահառուների տարրական գիտելիքների ձեռք բերումը, անհատական կամ խմբային պարապմունքներ են անցկացնում հոգեբանը, էրգոթերապիստը, սոցիալական աշխատողը և արատաբանը, գործում են արվեստի խմբակներ` ձեռագործության տարբեր ոճեր, մաքրամե, կավագործություն, նկարչություն և բրնձագործություն,գեղագիտական ճաշակի ձևավորում, համակարգչային գրագիտության: 1 շահառու ընդունվել է մասնավոր աշխատանքի: Կենտրոնի 48 շահառուները ժ.11-16-ը գտնվելու ժամանակահատվածում մեկ անգամ սնվում են, որը օգնում են կազմակերպել տարբեր բարերարներ, նաև 01.09.2000թ-ից Գերմանական Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակը, ԵԹՖ-ն և §Միհրե¦ ՍՊԸ-ն:
Տարվա ընթացքում Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների համար կազմակերպվում են ներքաղաքային էքսկուրսիաներ, ինչպես նաև նրանց ձեռքի աշխատանքները ներկայացվում են Երևանում կազմակերպվող տարբեր ցուցահանդեսներում:
ՀԿ-ի մասնագետները պարբերաբար վարում են մասնագիտական սեմինարներ, որոնց մասնակցում են շահառուների ընտանիքի անդամները, առողջ երեխաների ծնողներ, բարձր դասարանների աշակերտներ, ԲՈՒՀ-երի ուսանողներ, ինչպես նաև տարբեր մասնագիտության տեր քաղաքացիներ:
ՀԿ-ի իրավախորհրդատուն և սոցիալական աշխատողը պարբերաբար կազմակերպել են տունայցեր` գնահատելու շահառուների սոցիալական կարիքները:
Բ) 27.01. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների աշխատանքները մասնակցել են Ա.Խաչատրյանի անվան դահլիճում կազմակերպված §Հույսի Տերև¦ խորագրով հաշմանդամ և անապահով երեխաների աշխատանքների ցուցահանդեսին:
Գ) 30.04. կենտրոնում կազմակերպվել է միջոցառում-ցուցահանդես §Մենք տարբեր ենք, բայց հավասար¦ խորագրով:
Դ) 04-06.07. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների աշխատանքները մասնակցել են §Կնոջ աշխարհ 2008¦ 7-րդ միջազգային ցուցահանդեսին, ստացել մասնակցության հավաստագիր:
Ե) 11.07. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի մտավոր խնդիրներ ունեցող շահառուներից 42-ը մանկավաժների և ծնողների հետ մեկնել են էքսկուրսիա Գեղարդի §Այրիվանք¦ եկեղեցի, որրտեղ մանկավարժների օգնությամբ նրանք կարողացել են որոշակի տեղեկություններ իմանալ ՀՀ-ում գտնվող այդ պատմամշակույթային վայրի մասին`միաժամանակ անցկացնելով հետաքրքիր օր:
Զ) 02.06. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների համար կազմակերպվել է միջոցառում նվիրված Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան: Միջոցառման ընթացքում Ցերեկային կենտրոնի շահառուների մասնակցությամբ ներկայացեվ տիկնիկային ներկայացում:
Է) 10.11. Ցերեկային կենտրոնի սաների աշխատանքները Երևանի Կամերային երաժշտության տանը մասնակցել են §Երկրաշարժը իմ աչքերով¦ ցուցահանդեսին, Աբրելիկ Ազարյանի պատրաստած կավե ժամացույցը արժանացել է գլխավոր մրցանակին:
Ը) §Երևան¦ մշակութային ակումբի աջակցությամբ տարվա ընթացքում կենտրոնի սաների աշխատանքները մասնակցել են 3 ցուցահանդես-վաճառքների` Ամերիկյան համալսարանում, Գ.Սունդուկյանի անվան թատրոնում և Ա.Խաչատրյանի անվան մեծ համերգասրահում:
2.Բուժմիջնորդավորման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել և իրականացվել է.
Ա) 19 շահառուի աչքի պրոթեզավորում
Բ) 11 շահառուների հատկացվել են ակնոցներ ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Դ) 34 շահառուի հատկացվել է դեղորայք ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Ե) 8 շահառուների հատկացվել են հաշմանդամի սայլակ կամ քայլակ
Զ) 21 շահառուի հատկացվել է տարբեր բուժպարագաներ
Է) 1142 ատամնաբուժական սպասարկում
Ը) 87 շահառուների բուժմերսում
Թ) 6 շահառուների բուժհետազոտություն
3. Սոցիալ-մշակութային ծրագրի շրջանակներում
Ա) Կազմակերպվել և իրականացվել է §Փրկություն¦ ՀԿ-ի տարածքի գազաֆիկացման և ջեռուցման անցկացման աշխատանքները, որին աջակցել են Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենի կոմբինատը, ԱՄՆ Ֆիլադելֆիայի Տիկնանց միությունը, §Հովնանյան Ինթերնեյշնել¦ ՍՊԸ-ն, §Գյումրի¦ ՀԷԿ-ը, Շենգավիթի թաղապետարանը, քաղաքացի Գարիկ Իսրաելյանը, §Մեծ Անիվ¦ ՍՊԸ-ն, §Պինոկիո¦ ՍՊԸ-ն և §Փրկություն¦ ՀԿ-ի աշխատակազմը:
Բ) 03.12. ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատանը կազմակերպվել է Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես-վաճառք, որին աջակցել է դեսպանատան աշխատակից տիկին Ադելլա Ռեննան:
Գ) 04.12 Հ.Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում նվիրված Հաշմանդամների միջազգային օրվան կազմակերպվել է բարեգործական համերգ հայ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Համերգի ավարտին 410 հաշմանդամ երեխաների բաշխվել են նվերներ:
Դ) Կազմակերպությանն անդամագրված 473 շահառուների ընտանիքներին 2 անգամ /մեկը Երեխաների միջազգային օրվա առթիվ բաժանվել են տարբեր հումանիտար օգնություններ, որոնք ստացվել են ՀՀ-ում գործող տարբեր միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից:
Գրվել է` 19 Jul 2009 թվականին Admin -ի կողմից:
Content Management Powered by CuteNews

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

 

 

''ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ'' ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-ն ՀՀ Արդարադատության նախարարության 40/2-2 որոշմամբ գրանցվել է 17.10.1997թ-ին: Երեւանի Շենգավիթ համայնքի թաղապետարանի 18.12.1999. թիվ 30 որոշմամբ "ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ" Հկ-ին իր ծրագրերը իրականացնելու համար թիվ 298 մանկապարտեզի ընդհանուր տարածքից անվարձահատույց հատկացվել է 700քմ. տարածք (Չեխովի 33-մուտքը Մանանդյան փողոցից):

 

ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ու՞ր է գնում մտավոր խնդիրներ ունեցող դեռահասը կամ պատանին հատուկ դպրոցն ավարտելուց հետո մեր հասարակության մեջ: Մեր իրականության մեջ մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդիկ առհասարակ չունեն իրենց համար ստեղծված միջավայր, որը կնձեռներ նրանց հնարավորություն ազատ շփվելու հասարակության հետ:

 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 "Փրկություն" ՀԿ-ն իր երախտագիտությունն է հայտնում բոլոր կազմակերպություններին և անհատներին, ովքեր աջակցել ՀԿ-ի ծրագրերի իրականացմանը և գործունեության ընդլայնմանը

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent Posts

"Փրկություն" հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների կենտրոն ՀԿ-ն ողջունում է Ձեզ իր ինտերնետային կայքում: Այցելելով մեր կայքի էջերը, Դուք կծանոթանաք Հկ-ի գործունեությանը և իրականացվող ծրագրերին, ինչպես նաև կայքում տեղադրված նկարների միջոցով ավելի լայն պատկերացում կունենաք մեր մասին:

Առաքելությունը Նպաստել հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների սոցիալական, կրթական և առողջապահական հիմնախնդիրների լուծմանը:

 

''ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ'' ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-ն ՀՀ Արդարադատության նախարարության 40/2-2 որոշմամբ գրանցվել է 17.10.1997թ-ին: Երեւանի Շենգավիթ համայնքի Ավագանու 18.12.1999թ. թիվ 30 որոշմամբ, իսկ Երևանի Ավագանու 10.08.2012թ. թիվ 480-Ա որոշմամբ թիվ 146 ՆՈՒՀ-ի տարածքից "ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ" Հկ-ին անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացվել է 900քմ. տարածք Չեխովի 33 հասցեում