Բարեգործությունն է ծնում բարեգործություն

163018175691 AMD | Call: (37493) 000-757

163018175782 USD | Call: (37410) 42-78-50

163018282778 EUR | Call: (37410) 49-93-13

am
en

Հիմնադրում

«Փրկություն» հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների կենտրոն ԲՀԿ-ն հիմնադրվել է 17.10.1997թ. և վերագրանցվել 15.05.2003, 21.03.2007թ, 06.12.2017թթ.:

Առաքելություն

Նպաստել հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների սոցիալական, կրթական և առողջապահական, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների հիմնախնդիրների լուծմանը ուսուցման, քարոզչության, իրավունքների պաշտպանության, խորհրդատվության, բուժծառայությունների տրամադրման և միջնորդավորման միջոցով` նպատակ ունենալով նրանց լիարժեք ինտեգրել հասարակություն:

Մեր Առօրյան

Բազմամասնագիտական թիմ

Պարգևատրումներ