Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/search.php on line 19

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/search.php on line 19

Որոնում

  Լայնածավալ որոնում  


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/show_news.php on line 21

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 23

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 23

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 326
2004 թվական
1.Ցերեկային խնամքի կենտրոնի ծրագրում.
Ա) Մտավոր խնդիրներ ունեցաղ շահառուների թիվը ցերեկային խնամքի կենտրոնում ավելացել է 2-ով, աշխատանքի ուղղվածությունը դարձել է շահառուների տարրական գիտելիքների ձեռք բերումը, անհատական կամ խմբային պարապմունքներ են անցկացնում հոգեբանը և արատաբանը, գործում են խմբակներ` ձեռագործության տարբեր ոճեր, նկարչություն, կավագործություն, համակարգչային գրագիտության: 1 շահառու ուղորդվել է Երևանի թիվ 27 ներառական կրթության դպրոց: Կենտրոնի 26 շահառուները ժ.11-16-ը գտնվելու ժամանակահատվածում մեկ անգամ սնվում են, որը օգնում են կազմակերպել տարբեր բարերարներ, նաև 01.09.2000թ-ից Գերմանական Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակը, ԵԹՖ-ն և §Միհրե¦ ՍՊԸ-ն:
Տարվա ընթացքում Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների համար կազմակերպվում են ներքաղաքային էքսկուրսիաներ, ինչպես նաև նրանց ձեռքի աշխատանքները ներկայացվում են Երևանում կազմակերպվող տարբեր ցուցահանդեսներում:
Բ) 07.04. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաները մասնակցել են §Ունիսոն¦ ՀԿ-ի կողմից կազմակերպած հաշմանդամ կանանց գեղեցկության առաջին հանրապետական ֆոտոմրցույթին, որում շահառու Աննա Մկրտչյանը ընտրվել է գեղեցիկ կանանց տասնյակում:
Գ) 10.05. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաները մասնակցել են հաշմանդամների հանրապետական մարզական փառատոնին, որտեղ ներկայացել են սպորտը ներկայացնող ստեղծագործություններով:
Դ) 10.07. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի մտավոր խնդիրներ ունեցող 26 շահառուներ մանկավաժների և ծնողների հետ մեկնել են էքսկուրսիա Նաիրիի շրջանի §Ծաղկեվանք¦ մատուռ, որի նպատակն է եղել շահառուներին օգնել ծանոթանոթանալ հայկական սրբավայրերին և անցկացնել ևս մեկ հաճելի օր:
Ե) Դրամաշնորհային ծրագիր - 01.08.2004թ31.03.2005թ. ԱՀՀ ՀԿ կենտրոնի ֆինանսավորմամբ: Ծրագրի անվանումը - §Ֆիզիկական և մտավոր հաշմանդամ երեխաների ուսուցում և մասնագիտական ուսուցում, ինչպես նաև սոցիալ-հոգեբանական ծառայության մատուցում¦ Նշված ծրագրի շրջանակներում մտավոր թերությամբ հաշմանդամ երեխաների համար կենտրոնում ստեղծվել են նոր ինտեգրացիոն խմբակներ, այն են` տարրական ուսուցման, բրնձագործության և կավագործության, համակարգչային դասարան` ֆիզիակական հաշմանդամությամբ և առողջ երեխաների ուսուցման համար, կազմակերպվել են սեմինարներ դպրոցների բարձր դասարանների աշակերտների, մանկավարժների և ծնողների համար, հոգեբանական ծառայություն է մատուցվել հաշմանդամ և առողջ երեխաներին, ինչպես նաև ընտանիքների անդամներին: Նկարահանվել և եթեր են հեռարձակվել երկու տեսահոլովակ, որոնք ներկայացրել են մտավոր արատ ունեցող երեխայի հանդեպ վարաբերմունքը և հոգեբանի դերը ընտանիքում: Ծրագրի ընթացքում Ցերեկային կենտրոնի շահառուների հյուրն են եղել Ամերիկայիմ Հայկական Համագումարի հոգաբարձուները: Ծրագրի ավարտին մեր կենտրոնում կազմակերպվել է շահառուների ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես:
Զ) Ստեղծվել է ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահին առնթեր հաշմանդամների հարցերով խորհուրդ, որին անդամակցում է §Փրկություն ¦ ՀԿ-ն


Բուժմիջնորդավորման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել և իրականացվել է.
Ա) 16 շահառուի աչքի պրոթեզավորում
Բ) 1 շահառուի համար գնվել է լսողական ապարատ
Գ) 21 շահառուի հատկացվել է դեղորայք ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Դ) 6 շահառուի հատկացվել է տարբեր բուժպարագաներ
Ե) 4 շահառուների հատկացվել են հաշմանդամի սայլակ կամ քայլակ
Զ) 11 շահառուների բուժմերսում
Է) 1 շահառուների բուժհետազոտություն` Երևանի տարբեր կլինիկաներում
Ը ) 7 շահառու ուղարկվել է սանատոր բուժման
3. Սոցիալ-մշակութային ծրագրի շրջանակներում.
Ա) 03.12. Երևանի երգչախմբային ընկերությունում նվիրված Հաշմանդամների միջազգային օրվան կազմակերպվել է բարեգործական համերգ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Միջոցառման ընթացքում §Փրկություն¦ ՀԿ-ին իր գործունեության ընթացքում աջակցած տարբեր կազմակերպությունների հանձնվեցին շնորհակալագրեր:
Համերգի ավարտին 340 հաշմանդամ երեխաների բաշխվել են նվերնե
Բ) Կազմակերպությանն անդամագրված 473 շահառուների ընտանիքներին պարբերաբար բաժանվել են տարբեր հումանիտար օգնություններ, որոնք ստացվել են ՀՀ-ում գործող տարբեր միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից:
Գրվել է` 19 Jul 2009 թվականին Admin -ի կողմից:

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 326
2004 թվական
1.Ցերեկային խնամքի կենտրոնի ծրագրում.
Ա) Մտավոր խնդիրներ ունեցաղ շահառուների թիվը ցերեկային խնամքի կենտրոնում ավելացել է 2-ով, աշխատանքի ուղղվածությունը դարձել է շահառուների տարրական գիտելիքների ձեռք բերումը, անհատական կամ խմբային պարապմունքներ են անցկացնում հոգեբանը և արատաբանը, գործում են խմբակներ` ձեռագործության տարբեր ոճեր, նկարչություն, կավագործություն, համակարգչային գրագիտության: 1 շահառու ուղորդվել է Երևանի թիվ 27 ներառական կրթության դպրոց: Կենտրոնի 26 շահառուները ժ.11-16-ը գտնվելու ժամանակահատվածում մեկ անգամ սնվում են, որը օգնում են կազմակերպել տարբեր բարերարներ, նաև 01.09.2000թ-ից Գերմանական Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակը, ԵԹՖ-ն և §Միհրե¦ ՍՊԸ-ն:
Տարվա ընթացքում Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների համար կազմակերպվում են ներքաղաքային էքսկուրսիաներ, ինչպես նաև նրանց ձեռքի աշխատանքները ներկայացվում են Երևանում կազմակերպվող տարբեր ցուցահանդեսներում:
Բ) 07.04. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաները մասնակցել են §Ունիսոն¦ ՀԿ-ի կողմից կազմակերպած հաշմանդամ կանանց գեղեցկության առաջին հանրապետական ֆոտոմրցույթին, որում շահառու Աննա Մկրտչյանը ընտրվել է գեղեցիկ կանանց տասնյակում:
Գ) 10.05. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաները մասնակցել են հաշմանդամների հանրապետական մարզական փառատոնին, որտեղ ներկայացել են սպորտը ներկայացնող ստեղծագործություններով:
Դ) 10.07. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի մտավոր խնդիրներ ունեցող 26 շահառուներ մանկավաժների և ծնողների հետ մեկնել են էքսկուրսիա Նաիրիի շրջանի §Ծաղկեվանք¦ մատուռ, որի նպատակն է եղել շահառուներին օգնել ծանոթանոթանալ հայկական սրբավայրերին և անցկացնել ևս մեկ հաճելի օր:
Ե) Դրամաշնորհային ծրագիր - 01.08.2004թ31.03.2005թ. ԱՀՀ ՀԿ կենտրոնի ֆինանսավորմամբ: Ծրագրի անվանումը - §Ֆիզիկական և մտավոր հաշմանդամ երեխաների ուսուցում և մասնագիտական ուսուցում, ինչպես նաև սոցիալ-հոգեբանական ծառայության մատուցում¦ Նշված ծրագրի շրջանակներում մտավոր թերությամբ հաշմանդամ երեխաների համար կենտրոնում ստեղծվել են նոր ինտեգրացիոն խմբակներ, այն են` տարրական ուսուցման, բրնձագործության և կավագործության, համակարգչային դասարան` ֆիզիակական հաշմանդամությամբ և առողջ երեխաների ուսուցման համար, կազմակերպվել են սեմինարներ դպրոցների բարձր դասարանների աշակերտների, մանկավարժների և ծնողների համար, հոգեբանական ծառայություն է մատուցվել հաշմանդամ և առողջ երեխաներին, ինչպես նաև ընտանիքների անդամներին: Նկարահանվել և եթեր են հեռարձակվել երկու տեսահոլովակ, որոնք ներկայացրել են մտավոր արատ ունեցող երեխայի հանդեպ վարաբերմունքը և հոգեբանի դերը ընտանիքում: Ծրագրի ընթացքում Ցերեկային կենտրոնի շահառուների հյուրն են եղել Ամերիկայիմ Հայկական Համագումարի հոգաբարձուները: Ծրագրի ավարտին մեր կենտրոնում կազմակերպվել է շահառուների ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես:
Զ) Ստեղծվել է ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահին առնթեր հաշմանդամների հարցերով խորհուրդ, որին անդամակցում է §Փրկություն ¦ ՀԿ-ն


Բուժմիջնորդավորման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել և իրականացվել է.
Ա) 16 շահառուի աչքի պրոթեզավորում
Բ) 1 շահառուի համար գնվել է լսողական ապարատ
Գ) 21 շահառուի հատկացվել է դեղորայք ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Դ) 6 շահառուի հատկացվել է տարբեր բուժպարագաներ
Ե) 4 շահառուների հատկացվել են հաշմանդամի սայլակ կամ քայլակ
Զ) 11 շահառուների բուժմերսում
Է) 1 շահառուների բուժհետազոտություն` Երևանի տարբեր կլինիկաներում
Ը ) 7 շահառու ուղարկվել է սանատոր բուժման
3. Սոցիալ-մշակութային ծրագրի շրջանակներում.
Ա) 03.12. Երևանի երգչախմբային ընկերությունում նվիրված Հաշմանդամների միջազգային օրվան կազմակերպվել է բարեգործական համերգ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Միջոցառման ընթացքում §Փրկություն¦ ՀԿ-ին իր գործունեության ընթացքում աջակցած տարբեր կազմակերպությունների հանձնվեցին շնորհակալագրեր:
Համերգի ավարտին 340 հաշմանդամ երեխաների բաշխվել են նվերնե
Բ) Կազմակերպությանն անդամագրված 473 շահառուների ընտանիքներին պարբերաբար բաժանվել են տարբեր հումանիտար օգնություններ, որոնք ստացվել են ՀՀ-ում գործող տարբեր միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից:
Գրվել է` 19 Jul 2009 թվականին Admin -ի կողմից:
Content Management Powered by CuteNews

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

 

 

''ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ'' ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-ն ՀՀ Արդարադատության նախարարության 40/2-2 որոշմամբ գրանցվել է 17.10.1997թ-ին: Երեւանի Շենգավիթ համայնքի թաղապետարանի 18.12.1999. թիվ 30 որոշմամբ "ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ" Հկ-ին իր ծրագրերը իրականացնելու համար թիվ 298 մանկապարտեզի ընդհանուր տարածքից անվարձահատույց հատկացվել է 700քմ. տարածք (Չեխովի 33-մուտքը Մանանդյան փողոցից):

 

ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ու՞ր է գնում մտավոր խնդիրներ ունեցող դեռահասը կամ պատանին հատուկ դպրոցն ավարտելուց հետո մեր հասարակության մեջ: Մեր իրականության մեջ մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդիկ առհասարակ չունեն իրենց համար ստեղծված միջավայր, որը կնձեռներ նրանց հնարավորություն ազատ շփվելու հասարակության հետ:

 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 "Փրկություն" ՀԿ-ն իր երախտագիտությունն է հայտնում բոլոր կազմակերպություններին և անհատներին, ովքեր աջակցել ՀԿ-ի ծրագրերի իրականացմանը և գործունեության ընդլայնմանը

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent Posts

"Փրկություն" հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների կենտրոն ՀԿ-ն ողջունում է Ձեզ իր ինտերնետային կայքում: Այցելելով մեր կայքի էջերը, Դուք կծանոթանաք Հկ-ի գործունեությանը և իրականացվող ծրագրերին, ինչպես նաև կայքում տեղադրված նկարների միջոցով ավելի լայն պատկերացում կունենաք մեր մասին:

Առաքելությունը Նպաստել հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների սոցիալական, կրթական և առողջապահական հիմնախնդիրների լուծմանը:

 

''ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ'' ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-ն ՀՀ Արդարադատության նախարարության 40/2-2 որոշմամբ գրանցվել է 17.10.1997թ-ին: Երեւանի Շենգավիթ համայնքի Ավագանու 18.12.1999թ. թիվ 30 որոշմամբ, իսկ Երևանի Ավագանու 10.08.2012թ. թիվ 480-Ա որոշմամբ թիվ 146 ՆՈՒՀ-ի տարածքից "ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ" Հկ-ին անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացվել է 900քմ. տարածք Չեխովի 33 հասցեում