Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/search.php on line 19

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/search.php on line 19

Որոնում

  Լայնածավալ որոնում  


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/show_news.php on line 21

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 23

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 23

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 326
2005 թվական
1.Ցերեկային խնամքի կենտրոնի ծրագրում.
Ա) Մտավոր խնդիրներ ունեցաղ շահառուների թիվը ցերեկային խնամքի կենտրոնում ավելացել է 3-ով, աշխատանքի ուղղվածությունը դարձել է շահառուների տարրական գիտելիքների ձեռք բերումը, անհատական կամ խմբային պարապմունքներ են անցկացնում հոգեբանը և արատաբանը, գործում են արվեստի խմբակներ` ձեռագործության տարբեր ոճեր, կավագործություն, նկարչություն և բրնձագործություն, համակարգչային գրագիտության: 1 շահառու ուղորդվել է Երևանի թիվ 9 հատուկ դպրոց` լսողության խանգարումներով երեխաների համար:: Կենտրոնի 28 շահառուները ժ.11-16-ը գտնվելու ժամանակահատվածում մեկ անգամ սնվում են, որը օգնում են կազմակերպել տարբեր բարերարներ, նաև 01.09.2000թ-ից Գերմանական Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակը, ԵԹՖ-ն և §Միհրե¦ ՍՊԸ-ն:
Տարվա ընթացքում Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների համար կազմակերպվում են ներքաղաքային էքսկուրսիաներ, ինչպես նաև նրանց ձեռքի աշխատանքները ներկայացվում են Երևանում կազմակերպվող տարբեր ցուցահանդեսներում:
Բ) 06.04. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաները մասնակցել են §Ունիսոն¦ ՀԿ-ի կողմից կազմակերպած §Միսս Գեղեցկություն-2005¦ հաշմանդամ կանանց գեղեցկության 2-րդ հանրապետական ֆոտոմրցույթին և հաշմանդամ ստեղծագործողների աշխատանքների առաջին հանրապետական մրցույթ-ցուցահանդեսին, արժանացել շնորհակալագրի, իսկ §Փորագրություն և խեցեգործություն¦ նոմինացիայում շահառու Աբրելիկ Ազարյանը արժանացել է 2-րդ մրցանակին:
Գ) 24.04. Մեծ Եղեռնի 90 ամյակին Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաները այցելել են Ծիծեռնակաբերդ` իրենց հարգանքի տուրքը մատուցել Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակին :
Դ) 05.07. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի մտավոր խնդիրներ ունեցող 27 շահառուներ մանկավաժների և ծնողների հետ մեկնել են էքսկուրսիա Աղվերան, որի նպատակն է եղել օգնել շահառուներին լինել և հանգստանալ մայրաքաղաքից դուռս,որովհետև նրանց ընտանիքները իվիճակի չեն այդպիսի §ճոխության¦`սոցիալական պայմաննեռից ելնելով:

Ե) 25.10. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաները մասնակցել են §Հայկական Հատուկ Օլիմպիադաներ¦ ՀԿ-ի կողմից կազմակերպած Երևանի հատուկ Օլիմպիական խաղեր ծրագրին, բոլոր մասնակիցները ստացել են խրախուսական պարգևներ:
Զ) 01.11. Շենգավիթի թաղապետարանի կողմից §Փրկություն¦ ՀԿ-ի աշխատակազմը արժանացել է պատվոգրի` հաշմանդամ երեխաների խնամքի, կրթության և դաստիարակության գործում նշանակալի ձեռքբերումների համար:
Է) Հաշմանդամների հիմնահարցերի գործում դրսևորած արդյունավետ աշխատանքի համար 03.12.2005թ. §Փրկություն¦ ՀԿ-ն ՀՀ Ազգայի Ժողովի նախագահ Ա.Բաղդասարյանի կողմից պարգևատրվել է շնորհակալագրով:
Ը) 01.01.2005թ-ից §Փրկություն¦ ՀԿ-ն անդամակցում է Երեխաների պաշտպանության ՀՀ Ազգային ցանցին և §Դեպի կրթություն բոլորի համար¦ դաշինքին:
Թ) Դրամաշնորհային ծրագիր - 01.0530.11.2005թ. Համաշխարհային բանկի և Բաց Հասարակության Ինստիտուտի Երևանի գրասենյակի ֆինանսավորմամբ: Ծրագրի անվանումը - §Մտավոր թերությամբ հաշմանդամ երեխաների համար ինտեգրացիոն խմբակների ստեղծում եւ նրանց` հասարակության մեջ ինտեգրվելուն խթանող միջոցառումների իրականացում¦ Նշված ծրագրի շրջանակներում մտավոր թերությամբ հաշմանդամ երեխաների համար կենտրոնում ստեղծվել է ձեռքի աշխատանքի ինտեգրացիոն խմբակներ, ուր հաճախում են նաև առողջ և ֆիզիկական հաշմանդամությամբ երեխաներ, ինչպես նաև կազմակերպվել են ուսուցողական սեմինարներ առողջ երեխաների ծնողների, դպրոցականների և ԲՈՒՀ-երի ուսանողների համար: Նկարահանվել և եթեր է հեռարձակվել մեկ տեսահոլովակ, որը ներկայացրել է հասարակության անտարբեր վերաբերմունքը մտավոր արատ ունեցող երեխայի նկատմամբ:
Ժ) Դրամաշնորհային ծրագիր - §Կրթությունը չի հանդուրժում խտրականություն¦ ծրագիր
2005թ.-ի հունիսի 10-ին §Առագաստ¦ սրճարանի հարող պուրակում §Դեպի կրթություն բոլորի համար¦ հասարակական կազմակերպությունների դաշինքի կողմից կազմակերպվեց միջոցառում §Կրթությունը չի հանդուրժում խտրականություն¦ խորագրով նվիրված երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը: Միջոցառմանը մասնակցում եին դաշինքի մեջ ընդգրկված 9 ՀԿ-ներից §Կամք և Կորով¦, §Հավատ¦ վատ լսեղ երեխաների մայրերի, §Փրկություն¦ հաշմանդամ երեխաների կենտրոն եւ §Ծիր Կաթին¦ ՀԿ-ները: Միջոցառմանը ներկա էին ՀԿ-ների շահառուները եւ ծնողները, ԱԺ-ի, պետական կառույցների, ՏԻՄ-երի եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ ԶԼՄ-ներ: Միջոցառմանը ելույթ ունեցան մասնակից կազմակերպությունների շնորհալի հաշմանդամ երեխաները, ցուցահանդեսի միջոցով նորկայացվեցին §Փրկություն¦ ՀԿ-ի մտավոր արատներ ունեցող սաների ձեռքի աշխատանքները:
2. Բուժմիջնորդավորման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել և իրականացվել է.
Ա) 15 շահառուի աչքի պրոթեզավորում
Բ) 17 շահառուի համար գնվել է լսողական ապարատ
Գ) 30 շահառուների հատկացվել են ակնոցներ ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Դ) 34 շահառուի հատկացվել է դեղորայք ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Ե) 3 շահառուների հատկացվել են հաշմանդամի սայլակ կամ քայլակ
Զ) 39 շահառուի հատկացվել է տարբեր բուժպարագաներ
Է) 235 ատամնաբուժական սպասարկում
Ը) 1 շահառուի հատկացվել է գլյուկոմետր
Թ) 1 շահառուների ակնաբուժական բուժհետազոտություն
Ժ) 5 շահառուների բուժմերսում
Վերը շարադրված աջակցության մի մասը կազմակերպվել է Ֆիլիպ Մորիս" Մ.Ս.Բ.Վ. Հայաստանի ներկայացուցչության կողմից, որի արդյունքում 95 հաշմանդամ երեխաների համար գնվել են 17 լսողական ապարատներ, 1 գլյուկոմետրեր, 30 ակնոցներ, 11 երեխայի համար բուժպարագաներ, վճարվել է 6 երեխայի աչքի պրոթեզավորման գումար: Բոլոր 95 երեխաներին նվիրվել են փափուկ խաղալիիքներ, կազմակերպվել է երեխաների հյուրասիրություն:
 01.11.Կալիֆորնիայի հայ ատամնաբույժերի ասոցիացիայի անդամ, ամերիկահայ Ջորջ Պետրոսի Աբելյանի անձնական հովանավորությամբ §Փրկություն¦ ՀԿ-ում բացվել է բարեգործական ատամնաբուժական կաբինետ, որը անվճար սպասարկում է ՀԿ-ում անդամագրված շահառուներին և նրանց ընտանիքներին, ինչպես նաև Շենգավիթ համայնքի §Փարոս¦ համակարգում ընդգրկված աղքատության նպաստ ստացող ընտանիքներին: Ատամնաբուժական կաբինետը կրում է ամերիկահայ բարերար Ջորջ Պետրոսի Աբելյանի որդու` մանկուց հաշմանդամ Ջորջ կրտսեր Աբելյանի անունը: Մեծ հայի` Ջորջ Պետրոսի Աբելյանի միակ ցանկությունն է, որ ոչ մի երեխա ատամնացավով գիշեր չանցկացնի: Եվ ի շնորհիվ մեծ բարերարի` այդպես էլ լինում է:
Մեր կատարած աշխատանքը գնահատվում է մեր կենտրոնի շահառուների ծնողների կողմից, որոնց արձագագանքները իրենց տեղն են գտել այդ իսկ նպատակով պատրաստած արձագանքների գրքում:
Համայնքում իրականացվող մեծ բարերարության համար Շենգավիթի թաղապետարանը ամերիկահայ բարերար Ջորջ Պետրոսի Աբելյանին պարգևատրել է Գ.Նժդեհի անվան հուշամեդալով:
3. Սոցիալ-մշակութային ծրագրի շրջանակներում
Ա) 03.12. Երևանի Հ.Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում, նվիրված Հաշմանդամների միջազգային օրվան, կազմակերպվել է բարեգործական համերգ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Միջոցառման ընթացքում §Փրկություն¦ ՀԿ-ին իր գործունեության ընթացքում աջակցած տարբեր կազմակերպությունների հանձնվեցին շնորհակալագրեր:
Համերգի ավարտին 320 հաշմանդամ երեխաների բաշխվել են նվերներ:
Բ) Կազմակերպությանն անդամագրված 473 շահառուների ընտանիքներին պարբերաբար բաժանվել են տարբեր հումանիտար օգնություններ, որոնք ստացվել են ՀՀ-ում գործող տարբեր միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից:
Գրվել է` 19 Jul 2009 թվականին Admin -ի կողմից:

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/prkutyun/public_html/inc/shows.inc.php on line 326
2005 թվական
1.Ցերեկային խնամքի կենտրոնի ծրագրում.
Ա) Մտավոր խնդիրներ ունեցաղ շահառուների թիվը ցերեկային խնամքի կենտրոնում ավելացել է 3-ով, աշխատանքի ուղղվածությունը դարձել է շահառուների տարրական գիտելիքների ձեռք բերումը, անհատական կամ խմբային պարապմունքներ են անցկացնում հոգեբանը և արատաբանը, գործում են արվեստի խմբակներ` ձեռագործության տարբեր ոճեր, կավագործություն, նկարչություն և բրնձագործություն, համակարգչային գրագիտության: 1 շահառու ուղորդվել է Երևանի թիվ 9 հատուկ դպրոց` լսողության խանգարումներով երեխաների համար:: Կենտրոնի 28 շահառուները ժ.11-16-ը գտնվելու ժամանակահատվածում մեկ անգամ սնվում են, որը օգնում են կազմակերպել տարբեր բարերարներ, նաև 01.09.2000թ-ից Գերմանական Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակը, ԵԹՖ-ն և §Միհրե¦ ՍՊԸ-ն:
Տարվա ընթացքում Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաների համար կազմակերպվում են ներքաղաքային էքսկուրսիաներ, ինչպես նաև նրանց ձեռքի աշխատանքները ներկայացվում են Երևանում կազմակերպվող տարբեր ցուցահանդեսներում:
Բ) 06.04. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաները մասնակցել են §Ունիսոն¦ ՀԿ-ի կողմից կազմակերպած §Միսս Գեղեցկություն-2005¦ հաշմանդամ կանանց գեղեցկության 2-րդ հանրապետական ֆոտոմրցույթին և հաշմանդամ ստեղծագործողների աշխատանքների առաջին հանրապետական մրցույթ-ցուցահանդեսին, արժանացել շնորհակալագրի, իսկ §Փորագրություն և խեցեգործություն¦ նոմինացիայում շահառու Աբրելիկ Ազարյանը արժանացել է 2-րդ մրցանակին:
Գ) 24.04. Մեծ Եղեռնի 90 ամյակին Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաները այցելել են Ծիծեռնակաբերդ` իրենց հարգանքի տուրքը մատուցել Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակին :
Դ) 05.07. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի մտավոր խնդիրներ ունեցող 27 շահառուներ մանկավաժների և ծնողների հետ մեկնել են էքսկուրսիա Աղվերան, որի նպատակն է եղել օգնել շահառուներին լինել և հանգստանալ մայրաքաղաքից դուռս,որովհետև նրանց ընտանիքները իվիճակի չեն այդպիսի §ճոխության¦`սոցիալական պայմաննեռից ելնելով:

Ե) 25.10. Ցերեկային խնամքի կենտրոնի սաները մասնակցել են §Հայկական Հատուկ Օլիմպիադաներ¦ ՀԿ-ի կողմից կազմակերպած Երևանի հատուկ Օլիմպիական խաղեր ծրագրին, բոլոր մասնակիցները ստացել են խրախուսական պարգևներ:
Զ) 01.11. Շենգավիթի թաղապետարանի կողմից §Փրկություն¦ ՀԿ-ի աշխատակազմը արժանացել է պատվոգրի` հաշմանդամ երեխաների խնամքի, կրթության և դաստիարակության գործում նշանակալի ձեռքբերումների համար:
Է) Հաշմանդամների հիմնահարցերի գործում դրսևորած արդյունավետ աշխատանքի համար 03.12.2005թ. §Փրկություն¦ ՀԿ-ն ՀՀ Ազգայի Ժողովի նախագահ Ա.Բաղդասարյանի կողմից պարգևատրվել է շնորհակալագրով:
Ը) 01.01.2005թ-ից §Փրկություն¦ ՀԿ-ն անդամակցում է Երեխաների պաշտպանության ՀՀ Ազգային ցանցին և §Դեպի կրթություն բոլորի համար¦ դաշինքին:
Թ) Դրամաշնորհային ծրագիր - 01.0530.11.2005թ. Համաշխարհային բանկի և Բաց Հասարակության Ինստիտուտի Երևանի գրասենյակի ֆինանսավորմամբ: Ծրագրի անվանումը - §Մտավոր թերությամբ հաշմանդամ երեխաների համար ինտեգրացիոն խմբակների ստեղծում եւ նրանց` հասարակության մեջ ինտեգրվելուն խթանող միջոցառումների իրականացում¦ Նշված ծրագրի շրջանակներում մտավոր թերությամբ հաշմանդամ երեխաների համար կենտրոնում ստեղծվել է ձեռքի աշխատանքի ինտեգրացիոն խմբակներ, ուր հաճախում են նաև առողջ և ֆիզիկական հաշմանդամությամբ երեխաներ, ինչպես նաև կազմակերպվել են ուսուցողական սեմինարներ առողջ երեխաների ծնողների, դպրոցականների և ԲՈՒՀ-երի ուսանողների համար: Նկարահանվել և եթեր է հեռարձակվել մեկ տեսահոլովակ, որը ներկայացրել է հասարակության անտարբեր վերաբերմունքը մտավոր արատ ունեցող երեխայի նկատմամբ:
Ժ) Դրամաշնորհային ծրագիր - §Կրթությունը չի հանդուրժում խտրականություն¦ ծրագիր
2005թ.-ի հունիսի 10-ին §Առագաստ¦ սրճարանի հարող պուրակում §Դեպի կրթություն բոլորի համար¦ հասարակական կազմակերպությունների դաշինքի կողմից կազմակերպվեց միջոցառում §Կրթությունը չի հանդուրժում խտրականություն¦ խորագրով նվիրված երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը: Միջոցառմանը մասնակցում եին դաշինքի մեջ ընդգրկված 9 ՀԿ-ներից §Կամք և Կորով¦, §Հավատ¦ վատ լսեղ երեխաների մայրերի, §Փրկություն¦ հաշմանդամ երեխաների կենտրոն եւ §Ծիր Կաթին¦ ՀԿ-ները: Միջոցառմանը ներկա էին ՀԿ-ների շահառուները եւ ծնողները, ԱԺ-ի, պետական կառույցների, ՏԻՄ-երի եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ ԶԼՄ-ներ: Միջոցառմանը ելույթ ունեցան մասնակից կազմակերպությունների շնորհալի հաշմանդամ երեխաները, ցուցահանդեսի միջոցով նորկայացվեցին §Փրկություն¦ ՀԿ-ի մտավոր արատներ ունեցող սաների ձեռքի աշխատանքները:
2. Բուժմիջնորդավորման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել և իրականացվել է.
Ա) 15 շահառուի աչքի պրոթեզավորում
Բ) 17 շահառուի համար գնվել է լսողական ապարատ
Գ) 30 շահառուների հատկացվել են ակնոցներ ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Դ) 34 շահառուի հատկացվել է դեղորայք ըստ ներկայացված դեղատոմսի
Ե) 3 շահառուների հատկացվել են հաշմանդամի սայլակ կամ քայլակ
Զ) 39 շահառուի հատկացվել է տարբեր բուժպարագաներ
Է) 235 ատամնաբուժական սպասարկում
Ը) 1 շահառուի հատկացվել է գլյուկոմետր
Թ) 1 շահառուների ակնաբուժական բուժհետազոտություն
Ժ) 5 շահառուների բուժմերսում
Վերը շարադրված աջակցության մի մասը կազմակերպվել է Ֆիլիպ Մորիս" Մ.Ս.Բ.Վ. Հայաստանի ներկայացուցչության կողմից, որի արդյունքում 95 հաշմանդամ երեխաների համար գնվել են 17 լսողական ապարատներ, 1 գլյուկոմետրեր, 30 ակնոցներ, 11 երեխայի համար բուժպարագաներ, վճարվել է 6 երեխայի աչքի պրոթեզավորման գումար: Բոլոր 95 երեխաներին նվիրվել են փափուկ խաղալիիքներ, կազմակերպվել է երեխաների հյուրասիրություն:
 01.11.Կալիֆորնիայի հայ ատամնաբույժերի ասոցիացիայի անդամ, ամերիկահայ Ջորջ Պետրոսի Աբելյանի անձնական հովանավորությամբ §Փրկություն¦ ՀԿ-ում բացվել է բարեգործական ատամնաբուժական կաբինետ, որը անվճար սպասարկում է ՀԿ-ում անդամագրված շահառուներին և նրանց ընտանիքներին, ինչպես նաև Շենգավիթ համայնքի §Փարոս¦ համակարգում ընդգրկված աղքատության նպաստ ստացող ընտանիքներին: Ատամնաբուժական կաբինետը կրում է ամերիկահայ բարերար Ջորջ Պետրոսի Աբելյանի որդու` մանկուց հաշմանդամ Ջորջ կրտսեր Աբելյանի անունը: Մեծ հայի` Ջորջ Պետրոսի Աբելյանի միակ ցանկությունն է, որ ոչ մի երեխա ատամնացավով գիշեր չանցկացնի: Եվ ի շնորհիվ մեծ բարերարի` այդպես էլ լինում է:
Մեր կատարած աշխատանքը գնահատվում է մեր կենտրոնի շահառուների ծնողների կողմից, որոնց արձագագանքները իրենց տեղն են գտել այդ իսկ նպատակով պատրաստած արձագանքների գրքում:
Համայնքում իրականացվող մեծ բարերարության համար Շենգավիթի թաղապետարանը ամերիկահայ բարերար Ջորջ Պետրոսի Աբելյանին պարգևատրել է Գ.Նժդեհի անվան հուշամեդալով:
3. Սոցիալ-մշակութային ծրագրի շրջանակներում
Ա) 03.12. Երևանի Հ.Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում, նվիրված Հաշմանդամների միջազգային օրվան, կազմակերպվել է բարեգործական համերգ արվեստի ճանաչված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Միջոցառման ընթացքում §Փրկություն¦ ՀԿ-ին իր գործունեության ընթացքում աջակցած տարբեր կազմակերպությունների հանձնվեցին շնորհակալագրեր:
Համերգի ավարտին 320 հաշմանդամ երեխաների բաշխվել են նվերներ:
Բ) Կազմակերպությանն անդամագրված 473 շահառուների ընտանիքներին պարբերաբար բաժանվել են տարբեր հումանիտար օգնություններ, որոնք ստացվել են ՀՀ-ում գործող տարբեր միջազգային կամ տեղական կազմակերպություններից:
Գրվել է` 19 Jul 2009 թվականին Admin -ի կողմից:
Content Management Powered by CuteNews

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

 

 

''ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ'' ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-ն ՀՀ Արդարադատության նախարարության 40/2-2 որոշմամբ գրանցվել է 17.10.1997թ-ին: Երեւանի Շենգավիթ համայնքի թաղապետարանի 18.12.1999. թիվ 30 որոշմամբ "ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ" Հկ-ին իր ծրագրերը իրականացնելու համար թիվ 298 մանկապարտեզի ընդհանուր տարածքից անվարձահատույց հատկացվել է 700քմ. տարածք (Չեխովի 33-մուտքը Մանանդյան փողոցից):

 

ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ու՞ր է գնում մտավոր խնդիրներ ունեցող դեռահասը կամ պատանին հատուկ դպրոցն ավարտելուց հետո մեր հասարակության մեջ: Մեր իրականության մեջ մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդիկ առհասարակ չունեն իրենց համար ստեղծված միջավայր, որը կնձեռներ նրանց հնարավորություն ազատ շփվելու հասարակության հետ:

 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 "Փրկություն" ՀԿ-ն իր երախտագիտությունն է հայտնում բոլոր կազմակերպություններին և անհատներին, ովքեր աջակցել ՀԿ-ի ծրագրերի իրականացմանը և գործունեության ընդլայնմանը

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent Posts

"Փրկություն" հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների կենտրոն ՀԿ-ն ողջունում է Ձեզ իր ինտերնետային կայքում: Այցելելով մեր կայքի էջերը, Դուք կծանոթանաք Հկ-ի գործունեությանը և իրականացվող ծրագրերին, ինչպես նաև կայքում տեղադրված նկարների միջոցով ավելի լայն պատկերացում կունենաք մեր մասին:

Առաքելությունը Նպաստել հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների սոցիալական, կրթական և առողջապահական հիմնախնդիրների լուծմանը:

 

''ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ'' ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-ն ՀՀ Արդարադատության նախարարության 40/2-2 որոշմամբ գրանցվել է 17.10.1997թ-ին: Երեւանի Շենգավիթ համայնքի Ավագանու 18.12.1999թ. թիվ 30 որոշմամբ, իսկ Երևանի Ավագանու 10.08.2012թ. թիվ 480-Ա որոշմամբ թիվ 146 ՆՈՒՀ-ի տարածքից "ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ" Հկ-ին անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացվել է 900քմ. տարածք Չեխովի 33 հասցեում